prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.: Mezi podmínkami práce v nemocnici a na fakultě se stále rozevírají nůžky

Dlouhá léta pracuji ve Všeobecné fakultní nemocnici. Mám ráda jejího genia loci i mnoho kolegů z různých oborů, se kterými se v péči o pacientky potkávám.  Léčit zhoubné nádory je velká výzva a mě práce opravdu moc baví. Nemocnice má vysoký odborný kredit a je třeba ocenit její vedení za to, jak zvládá protrahovaný covidový problém, a přitom se stále stará nejen o své obvyklé pacienty, ale i o své zaměstnance. Nejde jen o přibývající zaměstnanecké benefity, například právě volba Zaměstnance roku ukazuje, že se nemocnice o své pracovníky opravdu zajímá.  

Ve VFN pracuje velká skupina kliniků jen na částečný úvazek. Primárně jde o zaměstnance lékařské fakulty. Péči o pacienty většinou věnují daleko více času, než odpovídá jejich malému úvazku. To konečně dokladují jejich dobře měřitelné výkony. V rámci nemocnice publikují, přednášejí a vedou výzkumné granty. Právě za nimi přicházejí do nemocnice noví pacienti. Jejich ocenění je ale v mnoha případech tristní. Když jsem v roce 2008 habilitovala a přešla na fakultní místo, můj plat docenta proti platu sekundáře VFN významně poklesl a deset let se nezměnil. Znovu se jen překvapivě snížil, když jsem se stala profesorkou. Moje současná mzda na 1. LF UK i s odměnou za nemocniční úvazek je nižší než sekundářský plat mého syna v předatestační přípravě v naší nemocnici, samozřejmě bez služeb.  

Svůj příklad, který je možná extrémní, protože dostávám opravdu jen holoplat, neuvádím proto, abych si stěžovala. Chci jen dokumentovat, jak moc se stále rozevírají nůžky mezi podmínkami práce v nemocnici a na fakultě. Osud takových zaměstnanců je zcela v rukou přednosty kliniky, který jediný může nerovnosti alespoň zmírňovat.  

Není tedy divu, že mladí lékaři nemají žádnou motivaci vydávat se na akademickou dráhu a jakmile úspěšně složí atestaci, pokukují po místě ambulantního specialisty. Už na vysoké škole zjistí, že podmínky lékařů-začátečníků nejsou zrovna hvězdné, ale teprve v praxi s hrůzou pochopí, že by se také nemusely nikdy zlepšit. 

Je jasné, že jako pracovníci s malým úvazkem u nemocnice nebudeme splňovat kritéria pro soutěž o Zaměstnance roku. Dobře víme, že se naše podmínky v budoucnu pravděpodobně nijak nezmění. Při vyhlašování výsledků ankety nám tedy, prosím, věnujte alespoň tichou vzpomínku. 

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika VFN a 1. LF UK