Gymnázium Evolution pomáhá dětem zdravotníků VFN

Máte doma školáka, který by uvítal pomoc s úkoly, s učební látkou, potřeboval by drobnou konzultaci v některém z vyučovacích předmětů?  

Přesně k tomu slouží akce, která běží už třetí týden z iniciativy studentů pražského Gymnázia Evolution. Studenti vyšších ročníků školy v něm pomáhají pod dohledem svých učitelů s úkoly dětem z 3.-8. tříd základních škol, jejichž rodiče jsou vytížení prací v nemocnici. V praxi to znamená, že se scházejí jednou až dvakrát týdně online nad předměty, v nichž děti potřebují pomoc. Zájem je především o češtinu, matiku, angličtinu a fyziku.   

Pro pedagogy a studenty Gymnázia Evolution je pomoc druhou důležitou součástí školní filozofie – v roce 2018 získali ocenění za nejlepší vzdělávací aktivitu v České republice za kampaň na podporu duševního zdraví Dávám židli do kruhu. O rok později jako první střední škola realizovali společný vánoční koncert slyšících a neslyšících studentů, který byl simultánně tlumočen do znakové řeči.  Do akce online pomoci s výukou je se zapojit kdykoliv, v případě zájmu prosím kontaktujte ředitele školy Michala Řezáče na e-mailu michal.rezac@gevo.cz