Zaměstnanecké benefity v roce 2020–2021

Jsme rádi, že i v náročném roce 2020 došlo k několika změnám v benefitním systému VFN. Takovým, které se velmi pozitivně dotkly zaměstnanců naší nemocnice. 

„Tou první, kterou pocítili všichni zaměstnanci, bylo navýšení hodnoty stravenky z 50 na 60 korun,“ konstatuje Mgr. Zuzana Nová, vedoucí Odboru lidských zdrojů VFN a pokračuje: „Další změnou bylo, že každý zaměstnanec, který splnil podmínky pro přiznání zaměstnaneckých benefitů podle kolektivní smlouvy 2020/2021, měl možnost využít kromě stávajících benefitů ze systému Cafeterie i příspěvek na dovolenou. V praxi to vypadalo tak, že zaměstnanec si sám zvolí, zda bude čerpat měsíčně 600 korun (v systému Cafeterie, příspěvku na penzijní připojištění či životního pojištění) nebo jednorázově celých 7 200 korun uplatní na dovolenou a relaxaci. 

Nejvíc čerpaný benefit 

Bylo jednoznačně v roce 2020 penzijní připojištění. Využilo jej 1667 zaměstnanců. Do životního pojištění zaměstnavatel přispíval 63 zaměstnancům. 

Nový benefit pro rok 2020 – možnost použít celou částku ve výši 7 200 korun na úhradu dovolené nebo relaxačního pobytu pro sebe či rodinné příslušníky – využilo i přes složitou epidemiologickou situaci v loňském roce celkem 54 zaměstnanců.  

Dalším významným benefitem pro zaměstnance VFN, který byl v roce 2020 čerpán, je příspěvek do naší lékárny.  (Příspěvek do Nemocniční lékárny 2x ročně v hodnotě 600 korun byl mimořádně navýšen o dalších 150 korun na vitamíny).  

Novinka roku 2020 kvůli oblibě mění pravidla 

Nově mohli zaměstnanci v loňském roce prostřednictvím zaměstnavatele získat Multisportkartu, kterou v současné době využívá kolem 200 zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že tento benefit je mezi zaměstnanci preferovaný, dochází od 1. ledna letošního roku ke změně pravidel pro možnost získání Multisportkarty – zaměstnanci nově mohou zažádat o kartu již po třech měsících od nástupu do VFN. 

Co nás čeká v roce 2021 v oblasti benefitů? 

V letošním roce se již nebude systém benefitů rozšiřovat. Nicméně všichni zaměstnanci určitě uvítají informaci, že od ledna dojde k navýšení hodnoty stravenky na 75 korun. Pokud potřebujete získat více informací týkajících se využití benefitů, najdete je na https://vfnpraha.sharepoint.com/sites/pracoviste/pu/SitePages/kolektivni_smlouva.aspx.“