Chirurgové z VFN mají za sebou již stou transplantaci cév

Již sto cévních transplantací provedli lékaři II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN. Jednalo se zejména o pacienty s bezprostředně hrozící končetinovou amputací nebo nemocné s infekcí umělé cévní protézy. Vaskulární transplantační centrum naší nemocnice spolupracuje úzce s Koordinačním střediskem transplantací, Institutem Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), Tkáňovou bankou ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a dalšími centry v ČR, které se programu účastní. Pro transplantace využívá cévní štěpy čerstvě odebrané i kryoprezervované. 

V pořadí stou cévní transplantaci ve VFN podstoupila šedesátiletá žena s kritickou ischemií dolní končetiny a hrozící amputací. Naopak úplně první výkon tohoto typu zde provedli lékaři v roce 2010, kdy bylo na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK zřízeno Vaskulární transplantační centrum. „Naše pacienty můžeme díky statutu cévního transplantačního centra zařazovat na čekací listinu a ve spolupráci především s IKEMem, největším orgánovým transplantačním zařízením u nás, se účastníme multiorgánového odběru, a odebereme cévu pro našeho pacienta,“ uvedl koordinátor cévního transplantačního centra VFN a vedoucí Pracovní skupiny pro cévní náhrady a alotransplantace České společnosti kardiovaskulární chirurgie MUDr. Miroslav Špaček, PhD.  

Příprava cévního allotransplantátu po rozmrazení, před našitím pacientovi

Z počátku využívali lékaři čerstvé štěpy. Odebírali je při multiorgánových odběrech a cévy od vhodných dárců museli pacientům našít do 48 hodin. Čekací doba byla dva až tři týdny a zhruba třetina pacientů se vhodného štěpu nedočkala. Lékaři proto zahájili program tzv. kryoprezervovaných neboli zmražených štěpů. „Cévy odebereme a odvezeme do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde je v Tkáňové bance zamrazí. Při teplotě -190 °C se pak mohou uchovávat až pět let. Výhodou kryo je především okamžitá dostupnost. Pacient jeden den přijede a v případě, že štěp potřebuje urgentně a je v tkáňové bance dostupný, druhý den mu jej našijeme. A protože jsme jedna z největších cévních chirurgií v republice, pacienty nám posílají i z jiných pracovišť, máme poměrně vysoký počet cévních výkonů. Kryo štěpy tak pokrývají asi šedesát procent všech našich cévních transplantací,“ vysvětlil postup MUDr. Miroslav Špaček, PhD.  

Operace jsou vhodné například u pacientů s aterosklerózou končetinových tepen, kteří nemají vhodný vlastní štěp a choroba postoupila do stadia vzniku končetinových defektů. Transplantace je často jediným řešením, jak zabránit amputaci končetiny. Další skupinou nemocných jsou pak ti, kteří trpí infekcí implantované cévní protézy a není pro ně jiné vhodné řešení. Jde zejména o biologicky starší pacienty, kteří již nesnesou příliš dlouhý výkon.  Během výkonu lékaři nahradí tu část cévy, která je buď uzavřená nebo postižená infekcí. Infikovanou cévní protézu vyndají, a nahradí ji materiálem odolným infekci, což splňuje cévní transplantát. Hojení pak závisí na typu operačního výkonu. Pacienti s kritickou ischemií se většinou z nemocnice vrací domů do jednoho týdne. Nemocní s infekcí cévní protézy o něco později. 

Za posledních deset let provedli lékaři v celé České republice zhruba 500 cévních transplantací, z nichž se pětina uskutečnila ve VFN.