Spolupracujeme, navzájem si pomáháme a v mnohém se inspirujeme

Od 27. prosince, kdy se v Česku spustila logisticky velice náročná akce: očkování proti onemocnění COVID-19, je otevřené i očkovací centrum na Fakultní poliklinice VFN. Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání, patří k těm, kdo stojí za jeho fungováním. Ráno přichází povzbudit „denní směnu“, pomáhá s provozem, koordinuje. A taky řeší mnoho vzniklých problémů.  

„První týden fungování, tedy do 4. ledna bylo očkování umístěno v Ústavu imunologie VFN,“ popisuje spuštění provozu centra a pokračuje: „Vzhledem k očekávanému množství lidí, které musí naše nemocnice postupně očkovat, jsme se rozhodli pro jiné řešení a nové očkovací centrum ve VFN jsme spustili 8. ledna 2021. Je umístěné ve 3. patře v místě bývalé čítárny. Místo je rozděleno na 7 pracovních bloků, z nichž každý má pracovní prostor vyčleněný pro práci lékaře, sestry a pro pacienta. To znamená, že v jedné chvíli jsme schopni obsloužit 7 pacientů. 

Kdo v centru očkuje a stará se o klienty?
Očkovací místa jsou denně obsazovány nově: na „směnu“ přichází sedm lékařů, sedm sester a tři zaměstnanci na recepci. Každé pracoviště nemocnice (klinika/ústav/oddělení) má dle harmonogramu na starosti 14 dnů v měsíci. Recepci obsluhují zaměstnanci THP úseků. Tam, kde zdravotnické pracoviště nedisponuje dostatečným množstvím kvalifikovaných zdravotníků, je doplňujeme z řad zájemců, kteří se na tuto činnost přihlásí. Od 1. února 2021 se hlavním koordinátorem stal Mgr. Martin Hlobil, který v naší nemocnici již působil jako koordinátor odběrového centra. Do té doby jsme se v koordinaci střídali s kolegy z úseku léčebné péče.  

Kdo tento „putovní“ režim vymyslel a proč? 
Nápad vznik mezi svátky, jde o rozhodnutí porady vedení. Smyslem bylo především zapojit celou nemocnici. Pokud bychom pozornost zaměřili pouze na jedinou kliniku, jen obtížně by celá akce byla úspěšná, především v množství obsloužených klientů.  

Kolik projde očkovacím centrem lidí denně a kolik už jste stihli naočkovat klientů? 
Naočkovali jsme přes 5 000 klientů, denně jsme jich schopni v maximální kapacitě obsloužit 550–600. V průměru očkujeme asi 350–400 pacientů. Pokud přichází pacienti ve věku nad 80 let, je jejich průchodnost nižší. Naopak, když se jedná o naše zaměstnance a další zdravotníky, kteří dostávají druhou dávku vakcíny, průchodnost se zvýší.  

Za více než měsíc musíte mít řadu zážitků. Jaký je nejpříjemnější a naopak nejhorší?
Jde o mimořádně pozitivně nabité místo, to byl můj cíl od samého začátku. Smyslem je, aby se každý den noví zdravotníci i klienti cítili v pohodě, protože tak lze očekávat, že podáváte skvělý výkon. Když jdete do nové práce nebo na nové pracoviště (v tomto případě třeba i ne zcela dobrovolně), máte zpravidla stažený žaludek, čekáte, co bude, jak se lidé kolem vás budou chovat, máte pochybnosti, co budou říkat, jak na vás budou nahlížet…. a pokud těmto zaměstnancům pomůžete se přes tyto prvotní počáteční obavy, strachy a nejistoty přenést, získají sebevědomí, utvrdí se ve správnosti svého konání a počáteční obavy se rozplynou docela rychle. Navíc klienti, kteří se přichází očkovat to chtějí a za očkování vyjadřují slova díků. Jistotu dodává pomoc lékařek z ústavu imunologie na telefonu a zabezpečení od zdravotnických záchranářů z řad II. interní kliniky. Všichni, kdo se o očkovací centrum starají, to dělají především proto, že celá věc má smysl a možná tím i všichni vidíme pomyslnou vstupenku do „normálního“ světa.    

Nic hrozného jsem v centru nezažila, občas máme nepříjemné telefony, kdy si zájemci o očkování z řad veřejnosti chtějí zanadávat a mám tu smůlu, že zvednu telefon 😊. Snažím se být ale nad věcí a řešit vše s nadhledem.  

Zhodnoťte dosavadní vývoj a fungování  
Celý očkovací projekt se ve VFN připravoval v řádech hodin a dnů, navíc mezi svátky. Mimořádný výkon podávají všichni zapojení. Byl to, především na začátku, velký stres, tlak a jakási zvláštní dezorganizace ze strany koordinace státu, kterou jsme měli možnost sledovat v médiích. Všichni si ale uvědomujeme, že cesta ven z „divného světa“ kolem nás je částečně postavena na celkové proočkovanosti veřejnosti, a tak to i přes určitá klopýtání prostě dává smysl.  
S naší zkušeností už nyní víme, že dokážeme pracovat společně bez ohledu na kmenové pracoviště, poskytovat možnost očkování každý den, vzájemně se obohacovat, poznávat, spolupracovat a obsloužit co nejvíce klientů. To je samotný cíl očkovacího centra. Obraz naší nemocnice a našeho zaměstnavatele tvoříme my zaměstnanci a ten obraz bude přesně takový, jak ho budeme světu kolem nás představovat. Všichni, kdo se o očkovací centrum starají nebo v něm byli alespoň jedenkrát pracovat už vědí, na jakých principech a základech funguje.“

Ráda bych řekla všem, kteří se (ať už jakkoliv) zapojili a přičinili k tomu, že máme plně funkční očkovací centrum: Děkuji.