Aktuality

Rehabilitace

Šel jsem běhat, v trávě byla malá kočičí hlava (jako dlažební kostka, aby bylo jasno), šlápnul jsem na ni plnou vahou a vyvrtnul jsem si ...

Modernizace katetrizačního sálu na II. interní klinice

Oddělení invazivní kardiologie II. interní kliniky VFN a 1. LF UK disponuje dvěma katetrizačními sály pro diagnostické a terapeutické výkony ...

Pořád hledáme účinnější cesty, jak boj s rakovinou vyhrávat

Onkologická klinika VFN slaví 50. výročí založení. Na třech pracovištích (lůžkové oddělení, ambulantní provoz a radioterapie) ročně ...

Sestry slaví svůj svátek

Při příležitosti Mezinárodního dne sester a ošetřovatelek, který slavíme 12. května už od roku 1965, jsme oslovili několik všeobecných ...

Japonsko a WHO nám darovaly chladicí boxy na vakcíny

Světová zdravotnická organizace (WHO) a japonská vláda darovaly naší nemocnici dvacet speciálních lednic a mrazáků na skladování ...

Dobrovolnictví není práce, je to radost i vzájemné obohacení

V současné době do naší nemocnice dochází 50 dobrovolníků, kteří se buď pravidelně věnují pacientům klinik geriatrie, pediatrie, ...

Zaměstnanci v kondici: Náš talíř má být pestrý nejen na jaře

Vyhněte se polotovarům, vyhledávejte čerstvé ingredience, dbejte na příjem zdraví prospěšných bakterií, využijte dary z přírody, ...

Jaké změny pro zaměstnance VFN přinesla nová norma pro pracovní prohlídky?

Odpovídá primář Kliniky pracovního lékařství VFN MUDr. Jiří Lešovský Hovoříme o nejnovější verzi pracovního postupu při organizaci a ...

VFN v číslech

V roce 2022 si zaměstnanci naší nemocnice objednali 367 289 obědů, což bylo o 75 629 obědů víc než v roce 2018. V září 2020 ...

Měsíc plný akcí

Během měsíce května a na začátku června nás čeká několik tradičních akcí, na které se můžeme opět těšit. Chceme vám poděkovat! – 11. ...

Dotazníkové šetření: Unikátní zpětná vazba zdravotníků naší nemocnice k práci paliativního týmu

V roce 2022 se pod záštitou MZČR uskutečnil celorepublikový výzkum postojů zdravotníků ke konziliárním paliativním týmům. Celkem se ...

Musíme mít na každý odpad vylepený identifikační list nad košem?

Odpovídá Ing. Jana Königová Do 31. 12. 2022 jsme měli pro zdravotnické odpady upuštění od třídění, v blízkosti sběrové nádoby musel být ...

Díky evropským dotacím jsme již zrealizovali více než sedmdesát projektů

Můžete prosím popsat, jak složitá je cesta k tomu, aby bylo o grant na určitý projekt zažádáno a poté byl schválen? Co vše například ...

Výstava Alžběty Jungrové ve Staré prádelně VFN otevřena!

V úterý 18. dubna odstartovala vernisáží nejnovější výstava ve Staré prádelně VFN. Fotografka a umělkyně Alžběta Jungrová za účasti ...

Naše nemocnice je letos stále v pohybu

Akce Kulový blesk, o které jsme už psali, pokračuje, a ještě dlouho ve VFN pokračovat bude. Co se v současné době stěhuje, vyklízí, ...

Novorozenecký screening zachytí nemoci dřív, než se projeví příznaky

Novorozenecký screening je celopopulační preventivní program založený na vyšetřování vybraného spektra látek v suché krevní kapce. V ...

Z dopisů našich pacientů…

V tomto vydání jsme rubriku Z dopisů našich pacientů pojali trochu netradičně. Využili jsme reakce uvedené v „Dotazníku ...