Stánky, restaurace i obchod ve VFN letos nově!

Postupná obnova stánků a rekonstrukce Momenta a Pontu nabídnou širší sortiment i příjemnější prostředí 

Zaměstnanci i návštěvníci naší nemocnice zaznamenali už v prosinci loňského roku postupné zavírání stánků s denním tiskem, knihami a květinami. Řada z vás se začala ptát, co bude dál. Není divu, jejich provozovatelé nabízeli své zboží u hlavní vrátnice do VFN osm let. Zeptali jsme se vedoucí Provozního odboru Mgr. Anny Mottlové Malinové a máme dobré zprávy! 

„Důvod, proč skončil provoz stánků je naprosto prozaický, všem nájemcům skončila postupně osmiletá nájemní smlouva,“ konstatovala Anna Mottlová Malinová a vysvětlila: „To je maximální doba, po kterou si mohli nájemci prostory pronajmout. Nyní v lednu tvoříme novou nabídku všech volných prostor, tedy tří stánků u hlavní vrátnice, aby mohla proběhnout veřejná soutěž podle Občanského zákoníku k pronájmu na další osmileté období. Jsme domluvení se současnými nájemci, že se mohou samozřejmě přihlásit znovu, v tom není žádný problém. Tím, že v soutěži není předepsaná zákonná lhůta, pevně věřím, že stačí 2 až 3 týdny na zveřejnění inzerátu, abychom získali nové, případně staronové nájemce. Náš odbor celý proces rozhodně zdržovat nebude, sami budeme rádi, když budou stánky opět fungovat.“ 

Máte nějaké požadavky na sortiment či služby, které by provozovatelé stánků nabízeli? 

„Rozhodně netrváme na stávajícím modelu. Noviny a časopisy se prodávají i v Pontu, takže zákazníci o tisk rozhodně nepřišli.  O tom, že dobře věděli, kam si pro noviny dojít, svědčí okamžitý zvýšený odběr tiskovin právě v prodejně Pont.“ 

O co by mohl být ve VFN zájem? 

„Napadaly nás i služby jako je kadeřnictví. Myslím, že zájem mezi zaměstnanci nemocnice by rozhodně byl. Ovšem je potřeba, aby odborníci zhodnotili, zda by prostory všech tří stánků vyhovovaly po stránce hygienických nařízení, ale i prostorově. Nebráníme se jakýmkoli nápadům, které budou mít u zákazníků úspěch.“ 

Jaká je budoucnost restaurace Momento a obchodu Pont? 

„Obě provozovny zůstaly stávajícím nájemcům a provozovatelům. Soutěžilo se o ně, stejně jako na podzim proběhla veřejná soutěž na provozovnu občerstvení na Fakultní poliklinice VFN. Tam už v současné době probíhá rekonstrukce a provozovnu otevře stávající provozovatel Karlák Café v budově Ředitelství, firma Original Communications.“ 
 

To, že Momento a Pont jsou ve staronových rukou, nic nemění na tom, že opravy a rekonstrukce se nevyhnou ani těmto provozovnám 

„Ano, rekonstrukce či uzavření restaurace z důvodu oprav, malování a úprav interiéru se plánuje na období února, znovuotevření máme v předběžných plánech na prvního března, ale termín bych brala s určitou rezervou. Už jen z důvodu, v jakém technickém stavu se budova nachází. V průběhu rekonstrukce je nutné počítat s možnou technickou komplikací, ale vše se dá samozřejmě řešit. 

U Pontu je harmonogram oprav posunutý tak, aby jeho uzavření plynule navázalo na Momento. Naší podmínkou bylo, že vždy musí být pro veřejnost, a především pro naše zaměstnance, některá z provozoven otevřená. Proto ve chvíli, kdy se otevře restaurace, přibližně týden nato se na pár týdnů zavře zase Pont.“ 

A nabídka sortimentu? 

„Sortiment bude zachovaný s tím, že v Pontu jsme jako jednu z podmínek možnosti provozování prodejny zařadili požadavek na pult s teplým přesnídávkovým menu. Tedy prodej polévek, případně grilovaných kuřat apod. V každém případě usilujeme o to, aby stravování bylo pro zaměstnance a návštěvníky naší nemocnice pestřejší, bohatší a v prostředí s patřičnou úrovní. Další podmínkou, kterou jsme v soutěži uplatnili, byla možnost stravování v restauraci Momento i o víkendech. To byla jedna z připomínek našich zaměstnanců. Takže budeme doufat, že naše snaha o změnu přinese ovoce.“