Otázky a odpovědi

Proč vznikl nový vchod do areálu Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu?

Proč vznikl nový vchod do areálu Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu?

Odpovídá náměstek ředitele pro techniku a provoz Jiří Pala. Nový vstup vznikl ze dvou naprosto praktických důvodů, a to kvůli bezpečnosti pacientů, návštěvníků a zaměstnanců kliniky a z důvodu zkulturnění druhého vchodu a prostoru kolem něj. Křížení osob a vozidel na relativně malém prostoru nám přišlo z hlediska bezpečnosti velmi nebezpečné. Rozhodli jsme se proto otevřít ještě…