Otázky a odpovědi

Proč není možné využívat v jídelně vlastní boxy?

Proč není možné využívat v jídelně vlastní boxy?

Odpovídá: Mgr. Lucie Mlatečková, vedoucí Odboru kvality VFN Všechna zařízení společného stravování musí dodržovat podmínky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a právní předpisy Evropské unie pro výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů na trh. Zařízení společného stravování musí mít zaveden systém kritických kontrolních bodů (HACCP), což je systém, který…