Známe vítěze!

Slavnostní předání ocenění proběhlo v rámci protiepidemických opatření pouze komorně v pracovně ředitele VFN prof. Davida Feltla.

Ocenění dostali stříbrnou pamětní minci VFN od České mincovny.

V říjnu loňského roku vyhlásil ředitel naší nemocnice prof. David Feltl anketu o Zaměstnance roku 2020. Sešla se řada zajímavých nominací z klinik, ústavů i řady odborů VFN. V loňském roce by si zcela jistě zasloužila ocenění naprostá většina našich zaměstnanců, ale kategorií, v nichž se soutěžilo, bylo jen deset. Seznamte se s vítězi prvního ročníku ankety a zdůvodnění těch, kteří je do soutěže přihlásili.  

LÉKAŘ U LŮŽKA

MUDr. Michal Šotola

vedoucí lékař 1. kliniky tuberkulózy a plicních nemocí VFN a 1. LF UK

„Doktor Šotola je jeden z nejaktivnějších členů mého týmu, má enormně propacientský přístup. Pro pacienty by se doslova roztrhal,“ vysvětluje důvody, proč nominoval právě doktora Šotolu do ankety Zaměstnanec roku doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., primář 1. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí a pokračuje: „Zároveň má jak extrémně kvalitní klinické znalosti, tak plicní znalosti. To není dnes tak časté. Jeho snahu se neustále vzdělávat, pracovat na sobě, to velice oceňuji, zvlášť v dnešní rychlé době. Už jen to, že chce a zná, by mohlo stačit jako argument. Michal Šotola je navíc renesanční člověk s řadou zájmů, vysokých morálních a lidských zásad, toho všeho si nesmírně cením.“

LÉKAŘ V AMBULANCI

MUDr. Michaela Dušková, Ph.D.

vedoucí lékařka ambulantního provozu Interního oddělení Strahov VFN a 1. LF UK

„Nastoupila k nám na Interní oddělení Strahov v roce 2002, hned po ukončení studia na 1. LF UK. Po atestaci si odešla doplnit specializaci v oboru endokrinologie a diabetologie do Endokrinologického ústavu, ale s naší nemocnicí zůstala v kontaktu. Pomáhala zabezpečit provoz v pohotovostních službách na našem oddělení, od r. 2010 pracovala na SPINu a v roce 2015 se vrátila „domů“, na internu na Strahov, kde je ve funkci vedoucího lékaře ambulantního provozu. Díky jejímu příchodu a aktivnímu přístupu se podařilo rozšířit spektrum poskytované péče našeho pracoviště o specializovanou ambulanci diabetologickou a endokrinologickou. Své zkušenosti a výsledky práce publikuje a aktivně se účastní odborných akcí v ČR i v zahraničí. Její vysoká odborná úroveň a lidské kvality se projevily i v tomto roce „čínského viru“, kdy se zapojila do organizace i péče o pacienty s onemocněním COVID-19. Jako vedoucí služby byla a je na SPINu v první linii kontaktu s pacienty. Pro své profesionální i lidské kvality je významnou částí týmu „Strahov“,“ zdůvodnil svou nominaci primář MUDr. Vladimír Polakovič, MBA z Interního oddělení Strahov.

SESTRA U LŮŽKA

Marie Klatovská, DiS.

staniční sestra oddělení RES UP KARIM VFN a 1. LF UK

„Je staniční sestrou oddělení  RES UP, které poskytuje péči o nejtěžší COVID-19 pacienty. Je její zásluhou, že jak na jaře, tak nyní je toto oddělení schopno se bez větších problémů o tyto pacienty postarat. Ale především byla ústřední postavou úvodní fáze pandemie, dokázala svou osobností a příkladem vést a motivovat svoje kolegyně takovým způsobem, že jsme nemuseli řešit jediný personální problém covid oddělení. Ona byla tím, kdo při faktické „neexistenci“ hygienického oddělení dal do hromady pravidla a způsob fungování oddělení v covid-provozu včetně vytvoření bariérového režimu i pro ostatní oddělení IP ve VFN. Sama natočila instruktážní videa pro sestřičky o používání OOP… Z pohledu vedení KARIM je Marie absolutní „objev roku“! “ chválí ji doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, přednosta KARIM.

SESTRA V AMBULANCI

Mgr. Markéta Fialová

vedoucí týmu ambulantních sester Centra pro intervenční terapii
motorických poruch Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK

„Mgr. Markéta Fialová vede tým ambulantních sester Centra pro intervenční terapii motorických poruch Neurologické kliniky, které se zabývá hlubokou mozkovou stimulací a pumpovými systémy v léčbě pokročilé Parkinsonovy nemoci, těžkých forem třesu a dystonických syndromů. Svým příkladným nasazením, organizačními schopnostmi, a především svou odbornou způsobilostí je zásadní hnací silou lékařského, sesterského a nelékařského týmu centra, které by bez její přítomnosti fungovalo jen velice těžko. Je oblíbená také mezi kolegy spolupracujících pracovišť uvnitř i mimo VFN a díky svému přirozenému empatickému přístupu na ni pacienti nedají dopustit,“ s radostí zdůvodnil nominaci prof. Robert Jech z Neurologické kliniky.  

ZDRAVOTNÍK – NELÉKAŘ

Marina Mašková, DiS.

laborantka Klinické mikrobiologie a ATB centra VFN a 1. LF UK

„Mladá laborantka stála u zrodu laboratorní diagnostiky SARS-CoV-2 během první vlny koronavirové pandemie. Nejenom, že neměla obavy z možné nákazy jako mnoho jiných zdravotníků, ale naopak měla obrovský zájem se diagnostiku naučit. Strávila v laboratoři dva týdny včetně víkendů bez jakýchkoliv nároků na náhradu, ať formou náhradního volna nebo finanční odměny. Během druhé podzimní vlny při otevření odběrového místa ve VFN se dokonce přihlásila jako dobrovolnice na provádění odběrů. Zároveň se stihla připravovat na složení atestace z oboru mikrobiologie a jako téma své atestační práce si zvolila právě problematiku SARS-CoV-2 z pohledu laboratorní diagnostiky. Marina Mašková jde příkladem ostatním, i přes mladý věk je ochotná pracovat navíc, pro dobro pacientů i pracoviště nechodí „pouze do zaměstnání“ s pracovní dobou od-do,“ zdůvodňuje svou volbu primářka MUDr. Václava Adámková.

SANITÁŘ

Jan Patera

sanitář z 1. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK

„Patří k nejdéle trvale pracujícím zaměstnancům nejen na I. chirurgické klinice, ale ve Všeobecné fakultní nemocnici vůbec. Je ochoten kdykoli pracovat na jakémkoliv oddělení, sále či ambulanci. Slovo absence nezná. I v případě výpadku ochotně zastane jakoukoli práci. Je naprosto spolehlivý, velice si ho váží lékaři i nelékařští zaměstnanci,“ shrnul své důvody doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., primář I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK.

NEZDRAVOTNÍK

František Forst

vedoucí Oddělení labochemikálií VFN

„František Forst je přes 35 let zaměstnancem naší nemocnice. Přes různé pozice jako dělník, sanitář, farmaceutický asistent se vypracoval na pozici vedoucího skladu LABO, kterou velmi úspěšně zastává přes 20 let,“ vypočítává Ing. Martina Podešťová, náměstkyně pro obchod VFN, která ho do ankety nominovala. „Mezi jeho „životní kréda“ patří, že nejlepší dovolená je ta strávená v kanceláři. Samozřejmě jde o nadsázku, která ale z velké části odráží realitu. Loňský rok nám ukázal, že i v ohrožení života je schopen zajistit bezchybný chod svého oddělení. Je velmi flexibilní, ochotný, naprosto spolehlivý a jednoznačnou oporou v kritických situacích. Nikdy neztrácí svůj pověstný humor. V jakékoliv situaci je schopen sehnat i nesehnatelné.“ 

MANAŽER

Bc. Kateřina Řezáčová

vrchní sestra Otorinolaryngologického oddělení VFN a 1. LF UK

„V první fázi se spolu s kolegy velmi aktivně, iniciativně a plnohodnotně zapojila do testování zaměstnanců na Covid-19. V době, kdy ještě nikdo netušil, co přichází, se nebála a ujala se koordinace první vlny v testování kolegů a kolegyň z VFN. Následně pomáhala zprovoznit testovací centrum pro veřejnost, v letních měsících patřila k jeho koordinační i výkonné složce. Měla se svými kolegy na starosti kompletní spuštění odběrového centra i koordinaci mediků, to vše zvládli společně během jediného týdne. Vše bylo perfektní. Nyní spolupracuje s většinou klinik na testování zaměstnanců. Patří k naší nemocnici jako člověk odborně zdatný, zapálený, aktivní a nápaditý, organizačně excelentní. Vážíme si její pomoci v tomto nelehkém roce a moc děkujeme,“ uvádí náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. D. Svobodová, Ph.D., MHA a MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA, náměstek pro léčebnou péči, zástupce ředitele.

Náměstek pro nelékařská zdravotnická povoláníMgr. Dita Svobodová a MUDr. Ivan Pavlík.

KLINIKA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK

„Loňská pandemie byla velkou příležitostí pro všechny intenzivisty, aby zazářili. Naší klinice KARIM se to podařilo dokonale. Není velkou nadsázkou říci, že kolegové zachránili pacienty v kritickém stavu z půlky republiky, od Liberce přes Karlovy Vary a Písek až třeba po Havlíčkův Brod. Klinika jako první v ČR zahájila podávání remdesiviru, měla na starost strategický sklad ochranných pomůcek, vytvářela celorepublikové standardy a doporučené postupy. Z aktivit mimo covid je třeba zmínit unikátní zákrok, známý i mediálně jako „pacientka s umělou plící“, kterou kolegové ve spolupráci s kardiocentrem dovedli z téměř beznadějného stavu až k transplantaci plic. Je jejich velkou zásluhou, že intenzivní péče nejvyššího typu patří mezi vlajkové lodi naší nemocnice,“ ohodnotil práci Kliniky roku 2020 prof. David Feltl. 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

„Městská část, ve které sídlíme, je naší spřízněnou duší a opravdovým partnerem. Místo nařízení, vyhlášek a rozkazů nám nabízí pomoc, součinnost a řešení. Fungujeme spolu dobře v dobách mírových, ale přímo skvěle v době covidové. Parkování, dětské skupiny, dárcovství krve a spousta dalších věcí nám neuvěřitelně pomohla a ukázala, že VFN je pro Prahu 2 skutečně „jejich“ nemocnicí a MČ Praha 2 pro nás „naší“ radnicí. S naší radnicí konzultujeme i územní rozvoj VFN a máme radost z toho, že naše plány mají jejich podporu,“ zdůvodnil svou volbu prof. David Feltl, ředitel VFN.