Mimořádné odměny za covid-19

Ze státního rozpočtu bylo uvolněno více než 11 mld. korun na mimořádné odměny zdravotníků za dobu covid-19. Podle jakého klíče se budou odměny rozdělovat zaměstnancům naší nemocnice a kdy je můžeme očekávat na výplatní pásce? 

Odpovídá náměstkyně pro lidské zdroje Mgr. Ivana Smetáková 

Tento mimořádný finanční benefit financovaný zřizovatelem (za pomoc při mimořádné události, při které může být ohrožen život nebo zdraví) je oceněním státu pro zaměstnance přímo řízených poskytovatelů lůžkové péče.  

Výše benefitu je stanovena takto: u zdravotníků při úvazku 1,0 je maximální výše odměny 25 000 Kč za každý celý odpracovaný měsíc (březen, duben, květen), tedy celkem 75 000 korun; ostatní zaměstnanci při úvazku 1,0 dostanou maximálně 10 000 Kč za každý celý odpracovaný měsíc (březen, duben, květen), celkem nejvíce 30 000 korun. 

Při nižším úvazku se částka krátí, při vyšším úvazku nebo součtu úvazků nesmí přesáhnou 1,0. 

VFN postupuje při výpočtu nároku dle metodických pokynů MZ ČR. Více informací najdete na stránkách ministerstva www.mzcr.cz 

K výplatě benefitu dojde pravděpodobně ve výplatě za září nebo říjen tohoto roku.