Čtyři špičkové postýlky pro malé pacienty dětské urologie

Sdružené prostředky z finančního daru soukromého dárce na konto VFN pro Urologickou kliniku spolu s prostředky z Nadačních fondů Lucie a Kapka naděje opět výrazně přispěly k vyššímu komfortu pacientů, tentokrát dětských, ale i ošetřujícího personálu Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Takto „svorně“ sdružené finanční prostředky umožnily „nadělit“ dětskému oddělení urologické kliniky čtyři postýlky od firmy Linet.   

Postýlky splňují nejpřísnější nároky na bezpečnost malých pacientů. O tom svědčí řada ochranných prvků, jakými jsou brzdy, zarážky na postranicích, signalizace při změnách polohy pacientů a další vybavení. Ošetřující personál oceňuje i snadnou manipulaci s postelemi a bezproblémový přístup k malým pacientům. „Možnost nastavit lůžko na několik výšek pomáhá se snadnější aplikací léků a manipulací s dítětem,“ jmenuje některé z výhod špičkových postýlek přednosta kliniky prof. Tomáš Hanuš, DrSc. a pokračuje: „Součástí postele je zabudovaný infuzní set přímo ve stojanu spolu s dalším vybavením potřebným pro péči o pacienty po operačních zákrocích.“ 

„Speciální matrace a polohování lůžka zabrání otlakům. Ty u nejmenších dětí hrozí i při krátké době hospitalizace. Nejmenší pacienti od narození do šesti let věku tak u nás na oddělení stráví nezbytný čas léčby v maximálním komfortu,“ dodává zástupce přednosty doc. Radim Kočvara, CSc. Špičková lůžka slavnostně „pokřtili“ a předali pacientům lékaři a sestry oddělení dětské urologie spolu s náměstkyní pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Ditou Svobodovou, Ph.D., MHA.