VFNews má novou redakční radu

Nemocniční zpravodaj změnil po letech kromě vizuální podoby i složení své redakční rady. Tvoří ji zástupci managementu, lékařů i odborových organizací VFN.

Do redakční rady nově zasedla náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dita Svobodová Ph.D., vedoucí lékař III. interní kliniky prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., Mgr. Zuzana Nová, MBA z Odboru rozvoje a péče o zaměstnance a Bc. Monika Stejnerová, vrchní sestra Žurnální služby a zástupkyně odborových organizací. Čestným členem redakční rady je ředitel nemocnice prof. David Feltl, Ph.D., MBA a šéfredaktorkou zpravodaje se stala vedoucí Odboru PR a marketingu a tisková mluvčí VFN Mgr. Marie Heřmánková.

Kvůli zcela novému konceptu zpravodaje opustili po letech redakční radu MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA z I. chirurgické kliniky, vedoucí odboru Úsek léčebné péče MUDr. Petr Sucharda, CSc. a vedoucí laborantka Ústavu soudního lékařství a toxikologie Ing. Petra Růžičková. „Ráda bych jim i touto cestou poděkovala za dosavadní skvělou a vytrvalou spolupráci a přínosné texty. Budeme velmi rádi, pokud budou i nadále součástí VFNews a naši redakci čas od času podpoří zajímavým příspěvkem,“ uvedla Mgr. Marie Heřmánková.

Redakční rada řeší koncepční otázky tvorby zpravodajského obsahu nebo například dodržování etického kodexu. Rovněž bude posuzovat připomínky a náměty vůči práci redakce.

Veškeré dotazy, postřehy i tipy do našeho zpravodaje neváhejte zasílat na adresu redakce@vfn.cz.