In memoriam Blanka Živnůstková

V neděli 30. srpna 2020 tragicky zemřela staniční sestra Gynekologicko-porodnické kliniky a dlouholetá zaměstnankyně VFN Blanka Živnůstková.  

Blanka se narodila 27. 7. 1960 v Praze. Vystudovala gymnázium v Praze 5 v Radotíně a poté absolvovala dvouleté nadstavbové studium porodní asistence na Střední zdravotnické škole 5. května v Praze 4 (tehdy ještě obor Ženská sestra). 

Po ukončení studia pečovala o svou milovanou babičku a pracovní kariéru odstartovala 1. 5. 1985 na tehdejší 1. Gynekologicko-porodnické klinice v Praze na oddělení šestinedělí, kde se po šesti letech stala staniční sestrou. Na této pozici pracovala celých 29 let. 

Po listopadové revoluci v roce 1989 se měnila koncepce poskytování ošetřovatelské péče nemocnice, a zvláště porodnice se otvíraly potřebám pacientů, rodiček a jejich rodin. Blanka spolu se svou kolegyní tvořily první tým, který se od roku 1990 ujal vedení přípravných kurzů k porodu. Velmi oblíbené byly páteční informativní schůzky pro nastávající rodiče zakončené prohlídkou kliniky. 

Mluvila plynule anglicky, což byl její silný potenciál při komunikaci s anglicky mluvícími studentkami a pacientkami.  

Oddělení, které vedla, bylo známé svou pohostinností po celé klinice. Každý, kdo si potřeboval popovídat a přišel za Blankou, nebyl nikdy odmítnut. Současně sledovala provoz na oddělení, a pokud se ošetřující lékař nemohl účastnit velké vizity, staniční sestra bez problému odreferovala každou pacientku. Takový měla přehled. 

Měla dospělého syna a dva vnuky, kteří byli radostí jejího života a kterým věnovala svůj volný čas. 

Její tragická smrt zasáhla všechny, co jí znali. Zanechala ale nesmazatelné stopy, které nám ji budou na mnoha místech připomínat. V našich srdcích nezemřela. 

Čest její památce.