Představili jsme plány na vznik prvního XXL centra

S obezitou třetího stupně se v Česku potýká přes 150 tisíc lidí. Stoupá i počet pacientů s váhou nad 200 nebo dokonce i přes 250 kilogramů. Právě pro ně vznikne program XXL center, do kterého se jako první zapojila naše nemocnice. Pro léčbu morbidně obézních pacientů plánuje VFN do dvou, tří let dovybavit klíčové kliniky speciálními operačními stoly, lůžky s potřebnou nosností, speciálními přístroji nebo třeba XXL sanitkami.  

„Idea vybudovat centra zaměřující se na komplexní léčbu morbidně obézních lidí se pohybuje prostorem českého zdravotnictví již osm nebo deset let. Jsem rád, že se naší nemocnici po letech diskuzí podařilo přeměnit vize ve skutečný projekt. Vůbec první české XXL centrum budeme financovat z evropských peněz a věřím, že se prvním pacientům otevře v horizontu dvou až tří let,“ uvedl ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA. 

Extrémně obézních lidí jsou v České republice desítky. Není pro ně snadné najít zdravotnické zařízení, které by je ošetřilo po stránce interní, chirurgické nebo zubní.  „Za dvacet let, kdy se věnuji obezitologii, jsme se v české populaci posunuli o jednu až dvě hmotnostní kategorie výš. Dřív bylo za váhový extrém považováno sto sedmdesát až sto osmdesát kilogramů, dnes se setkáváme s pacienty s hmotností dvě stě padesát kilogramů a víc,“ vysvětlil doc. Martin Matoulek, Ph.D., lékař III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK potřebu zřídit multidisciplinární zdravotnické zařízení, které bude odborně, technicky a organizačně vybaveno pro poskytování péče obézním pacientům.  

Pro léčbu morbidně obézních pacientů plánuje nemocnice dovybavit své klíčové kliniky speciálním vybavením. Je potřeba zřídit speciálně vybavené ordinace, operační sály, stoly s velkou nosností, stejně tak vyztužené židle, speciální lůžka, výtahy s vyšší nosností, je třeba myslet i na širší rámy dveří, převozové vozíky, uzpůsobené nástroje a vyšetřovací přístroje větších rozměrů. „Rádi bychom naše kliniky vybavili i zvedáky na postel nebo zabudovali na specializační pokoj rampy. Potřebujeme i XXL sanitky, speciálně uzpůsobené CT, magnetickou rezonanci, přístroje na gastroskopii, linku pro invazivní kardiologii nebo třeba rehabilitační pomůcky, jako je chodící pás,“ přiblížil doc. Martin Matoulek. Projekt vzniku XXL centra jsme představili na tiskové konferenci, kterou jsme uspořádali na začátku září k 75. výročí III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF. Akci jsme uspořádali tradičně v Charvátově sále za účasti televizních štábů a zástupců všech důležitých redakcí.