3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu slavila 75. výročí!

Vznikla zcela revolučně: v květnových dnech roku 1945 profesor Josef Charvát se svým týmem lékařů obsadil část prostor v josefinském traktu Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí. Začala se psát historie kliniky, která se věnuje léčbě vzácných onemocnění i častým metabolickým chorobám jako je cukrovka či arteriální hypertenze. Jedno z nejvýznamnějších pracovišť svého typu v ČR ročně navštíví víc než 65 tisíc pacientů a kolem tří a půl tisíce nemocných je zde hospitalizováno.

Ze vzácných onemocnění v endokrinologii se specializují na onemocnění nadledvin a podvěsku mozkového, například na akromegalii a Cushingův syndrom. Výjimečnost tohoto pracoviště spočívá v nejdelší tradici léčby vzácných endokrinních onemocnění a v jejím propojení s výzkumem. V multioborové péči o pacienty a zavádění nových diagnostických a terapeutických postupů. „Naše know-how je v počtech pacientů se vzácnými hormonálními onemocněními. Jsme totiž největší centrum pro jejich léčbu v ČR,“ komentuje prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK. Specialisté III. interny si vždy zakládali na úzkém propojení mezi vědou, klinickou medicínou a výukou na svém pracovišti. Díky tomu se mohou pyšnit řadou výzkumných projektů a grantů. „Přes veškerou specializaci považujeme za veliký úspěch, že se nám na klinice daří udržovat vysokou úroveň obecné interní péče,“ zdůrazňuje další unikátnost pracoviště prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., 1. zástupce přednosty s vysvětlením: „Třetí interní klinika zajišťuje téměř dvě třetiny interní lůžkové péče pro Společný příjem interních pacientů (SPIN) VFN. Mluvíme přibližně o 1 500 pacientech ročně.“ 

K významnému výročí kliniky jsme uspořádali tiskovou konferenci v Charvátově sále, které se zúčastnil i ředitel nemocnice prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA a děkan 1. LF UK doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.