ARCHIV ČLÁNKŮ

Jaké jsou hlavní změny v legislativě v odpadovém hospodářství, které se týkají zaměstnanců VFN?

Jaké jsou hlavní změny v legislativě v odpadovém hospodářství, které se týkají zaměstnanců VFN?

Odpovídá Ing. Jana Königová, provozní odbor TPÚ Změny probíhaly ve třech vlnách, 1. ledna 2021 zavedl nový zákon o odpadech termín „odpady ze zdravotní péče“ a stanovil rámcové podmínky pro nakládání s nimi (bohužel bez vydání vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady), podle požadavku tohoto zákona jsme rozšířili třídění ostatních odpadů, nyní třídíme papír, plast,…

Musíme být připraveni na rostoucí poptávku po službách lékařského genetika

Musíme být připraveni na rostoucí poptávku po službách lékařského genetika

Nový primář ambulantní části Ústavu biologie a lékařské genetiky VFN a 1. LF UK MUDr. Antonín Šípek, Ph.D., své pracoviště dobře zná a uvědomuje si, jaký potenciál se v něm skrývá, stejně jako potřeby, jež to s sebou nese. A je na ně připravený. Považujete jmenování do nové funkce za závazek, výzvu nebo spíš za radost? Míchá se…

ECMO centrum VFN získalo prestižní ocenění

ECMO centrum VFN získalo prestižní ocenění

ECMO centrum naší nemocnice získalo jako jediné v ČR prestižní ocenění ELSO Award of Excellence. Zařadilo se tak mezi 50 nejlepších center na světě. Organizace ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) je mezinárodní nezisková organizace zastřešující činnost všech subjektů a zdravotnických zařízení, které se zabývají systémy mimotělní podpory života. ECMO centrům na té nejvyšší úrovni kvality pak…

Za prioritu považuji udržet bezproblémový chod a krok s dobou

Za prioritu považuji udržet bezproblémový chod a krok s dobou

Po více než 15letém působení v Ústavu patologie VFN a 1. LF UK se MUDr. Radek Jakša stal novým primářem. Jak vnímá své jmenování? Považujete jmenování do nové funkce za závazek, výzvu nebo spíš za radost?Jmenování do funkce primáře považuji za projev důvěry a velký závazek. Pokud se mi podaří zvládat řadu úkolů, jež jsem do…

Když se radost z těhotenství promění v boj o život

Když se radost z těhotenství promění v boj o život

Desítky těhotných a rodiček v ČR ročně ohrožují vysoce závažné stavy spojené se selháváním životně důležitých orgánů. Jejich záludnost spočívá v tom, že se objeví náhle, z naprostého zdraví a velice rychle. Své o tom ví šestatřicetiletá Petra. Když se Petra s partnerem rozhodli, že budou mít dítě, všechno probíhalo naprosto bez problémů. Přirozené otěhotnění i…

České perinatologické ruce letí do Kambodže

České perinatologické ruce letí do Kambodže

Nabitých deset dní, strávených předáváním zkušeností, informací, rad i praktických dovedností. I tak by se dala stručně popsat cesta našich specialistů do daleké Kambodže. Průběh pobytu nám popsala jedna ze členek týmu – Zuzana Tomášková z neonatologické ARO spolu s perinatologem Antonínem Pařízkem. Tento projekt, který vypsala Česká rozvojová agentura MZ ČR v roce 2021, získal Nadační fond…

Z dopisů našich pacientů…

Z dopisů našich pacientů…

K rukám prof. MUDr. Jiřího Štorka, CSc. Vážený pane profesore, bohužel jsem na internetu nenašla možnost vyjádření se ke spokojenosti s ošetřením Vašimi lékaři, proto si dovoluji Vám napsat.Již před léty jsem se léčila u paní doktorky Žemličkové a byla jsem velice spokojená. Naštěstí paní doktorka stále pracuje na Vaší klinice a já musím říci, že tato…

Zvýšená ochrana ve VFN

Zvýšená ochrana ve VFN

Od 23. ledna zavedl Útvar bezpečnosti a krizové připravenosti VFN nová opatření, která zvýší ochranu zaměstnanců naší nemocnice. Nové bezpečnostní opatření spočívá v posíleném dohledu hlídek Policie ČR uvnitř areálu VFN a jeho okolí, jak nám vysvětlil Mgr. Robert Ružbacký, vedoucí Útvaru Bezpečnosti a krizové připravenosti VFN. Hlídky se zaměřují především na místa, kde dochází…

Dlouhý leden

Dlouhý leden

Máte rádi leden? Já vůbec. Je nekonečně dlouhý, venku je pořád ještě brzy tma (nenávidím takové ty říkanky o slepičím kroku atd., to podle mě vůbec nefunguje). Svátky skončily a je hrozně daleko všechno, na co má člověk tendenci se těšit – čímž myslím zase nějaké to volno, pochopitelně. A i v práci je pro…

Co přejete zaměstnancům a naší nemocnici v roce 2023?

Co přejete zaměstnancům a naší nemocnici v roce 2023?

Začátek roku svádí nejen k bilancování, předsevzetím, ale hlavně přáním nejbližším a přátelům. Na to, co by popřáli kolegům, se kterými tráví každý den spousty času a „své“ nemocnici, jsme se zeptali napříč klinikami a dalšími pracovišti VFN. prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA přednosta, III. interní klinika VFN a 1. LF UK Všeobecné fakultní…