Všechny nemocniční uzávěry vody prošly rekonstrukcí

Důkladná příprava a následně blesková akce – tak vypadala květnová rekonstrukce uzávěrů vody v celém areálu nemocnice. Během několika hodin dokázali pracovníci Technicko-provozního úseku vypustit místní vodovodní systém, upravit trubky, osadit uzávěry, zkontrolovat funkčnost a systém znovu napustit. Do technického stavu nemocnice se přitom koncepčně neinvestovalo více než padesát let, vše se pouze „plátovalo“. Proč je třeba systém rekonstruovat a jaké další plány má vedení nemocnice s vodohospodářským majetkem? Zeptali jsme se náměstka ředitele pro techniku a provoz Jiřího Paly.

Proč jste se do rekonstrukce uzávěrů vody pustili?

Stále častěji jsme v nemocnici řešili problémy s vodou. Buď praskaly přívodní trubky pro topení, nebo pro teplou či studenou vodu. Je to dané tím, že se tady do technického stavu neinvestovalo padesát nebo šedesát let. Když nám v nějaké budově praskla voda nebo se stala nějaká havárie, vždy jsme museli zavřít vodu hlavním uzávěrem a odstřihnout tak celou nemocnici od vody. A to byl samozřejmě velký problém. Naším cílem tak bylo upravit rozvody a uzávěry tak, abychom mohli uzavřít přívod vody v každé budově zvlášť.

Jak samotná akce probíhala?

Rekonstrukci jsme plánovali už od února letošního roku. Objednali jsme veškerý potřebný materiál a naplánovali celý postup prací tak, aby jednotlivé kliniky nepocítily žádný výrazný výpadek vody a aby to co možná nejméně ovlivnilo jejich chod. Nejprve jsme chtěli přidávat jen uzávěry na otopný systém a teplou vodu, ale nakonec jsem se rozhodl udělat i studenou vodu, ať je hotové všechno a pořádně. Samotná akce proběhla 26. května. Práce jsme rozdělili do devíti part po dvou pracovnících. Ve 14 hodin jsme začali vypouštět systém. Zhruba za dvě hodiny všechny party v jeden moment uřízly vytipované trubky, vyměnily nebo osadily část novým uzávěrem, zaletovaly a vše zkontrolovaly a na závěr celý systém opět napustily. V 19 hodin byly obnoveny dodávky vody a bylo hotovo. Akci jsme nakonec zvládli o dvě hodiny rychleji, než bylo v plánu. A přitom jsme ještě obnovili funkčnost několika hydrantů. Na to, že tu vždy všechno trvalo dlouho a všechno byl problém, šlo o docela megalomanskou akci. Nyní má každá budova svůj uzávěr na teplou i studenou vodu. A to byl náš cíl.

Zmínil jste hydranty, kolik jich v areálu nemocnice vůbec funguje?

Po celém areálu je zhruba tři sta hydrantů. Všechny byly naprosto nevyhovující. Postupně se je tedy snažíme dát do pořádku. Děláme průběžně revize, ze kterých vyplývá, že v nich není buď dostatečný tlak vody, anebo do hydrantu voda nejde vůbec! Nyní už máme asi sto padesát hydrantů funkčních. Takže kdyby hořelo, jsme schopni zabránit velkým škodám a ochránit lidské životy.

Kolik rekonstrukce uzávěrů vody stála?

Náš rozpočet byl 500 tisíc korun. Z větší části jsme si práce řešili sami, pracovníky naší údržby. To byla moje podmínka. Jinak bychom se do cenového rozpočtu nevešli. Nakonec jsme realizaci zvládli za 250 tisíc korun.

Jaké jsou další plány s obnovou vodohospodářského majetku?

V další fázi bych chtěl všechny přívody do jednotlivých budov osázet magnetickými uzávěry. Jejich výhodou je, že pokud se někde zvýší průtok vody, uzávěr se automaticky uzavře a na náš technický dispečink pošle informaci, ve kterých místech máme únik. Když nám teď v kolektoru uniká voda, nejsme schopni to zjistit hned a místo přímo lokalizovat. Nemonitorujeme to a většinou to odhalíme až ve chvíli, kdy je v soustavě nižší tlak a kliniky nám volají, že nemají třeba ve čtvrtém patře vodu. Pak únik hledáme, což může trvat i dvě tři hodiny. S tím souvisí nejen obrovský únik vody, ale i finanční ztráta a škody na jednotlivých klinikách. Zbytečné úniky vody nás v současnosti stojí zhruba tři miliony korun ročně. Prozatím máme magnetické uzávěry jen na fakultní poliklinice, kde byla před lety velká havárie vody, která způsobila velké finanční škody. Dalším plánem a mým obrovským přáním je pak kompletní modernizace technického dispečinku a celková centralizace a vzdálená správa všech technických zařízení. Byl bych spokojený, kdyby se nám to povedlo v horizontu tří až pěti let.

Rád bych touto cestou poděkoval a vyzdvihl práci odboru energetiky a údržby, kam spadá technický dispečink. Celou akci perfektně připravil vedoucí odboru Ing. Lubomír Zejda společně s Robertem Procházkou. Děkuji také našim instalatérům, zedníkům a samozřejmě i všem klinikám za bezvadnou spolupráci. Příprava sice byla složitá, ale vše nakonec dobře dopadlo.