Legislativně-právní odbor VFN má nového šéfa!

K 1. lednu 2022 byl vedoucím Legislativně-právního odboru VFN jmenován Mgr. Ivo Kartus. Kde získal profesní zkušenosti, co ho na práci nejvíce baví a co ho přivedlo do zdravotnictví? Vše se dozvíte v našem rozhovoru…

Odkud pocházíte? Jste Pražák?

Pražák nejsem. Narodil jsem se v Benešově a nyní bydlím na malé vsi, která má jen 160 obyvatel. Je to taková samota v chráněném krajinném území.

Když jste se v mládí rozhodoval, jaké profesi se budete věnovat, věděl jste, že chcete být právníkem?

Ne to jsem určitě nevěděl. V úplných začátcích jsem si přál stát se automechanikem. Auta a všechno, co má motor, mě baví doteď. Práva jsem si vybral, protože tento obor umožňuje široký rozhled na spoustu věcí. Až při studiu jsem se začal více profilovat. Vždycky mě nejvíce bavilo trestní právo a ten pocit, že obhajujete někoho, kdo je nevinný, sedí ve vězení a doma mu mezitím roste půlroční dítě. Děláte všechno, abyste ho dostali ven. To mě bavilo asi nejvíc. Nyní mám radost z toho, že na základě smlouvy, kterou jsem měl v ruce, se něco povedlo. Užívám si kritické a analytické myšlení a odhadování, jak se při jednání zachová protistrana. To k tomu také patří.

Co vás na práci nejvíc baví?

Ať jsem pracoval v advokacii nebo jako firemní právník, vždy mě nejvíce bavila práce s lidmi. No a pak také práce se slovy ve smlouvě nebo u soudu, strategie obhajoby, vedení sporu nebo obchodního jednání. Ze všeho nejvíc ale mám rád jednání u soudu a ten adrenalin bít se za klienta a vyhrát.

Co vás přivedlo do zdravotnictví?

Zdravotnictví je z pohledu právníka neustále se vyvíjející organismus. Ve zdravotnictví se promítají všechna odvětví práva. Nemám rád stereotyp. V nemocnici je každý den jiný. V pondělí řešíte něco z oblasti trestního práva, ve středu náhradu škody a v pátek veřejnou zakázku. Mimo toto se legislativa ve zdravotnictví rychle vyvíjí, reaguje na trendy, na technické novinky atd.

Jaké máte pracovní zkušenosti?

Z počátku jsem byl několik let v advokacii. Postupně jsem se snažil nabývat zkušenosti skoro ze všech oblastí práva a znalosti z toho zdravotnického mi chyběly. Tak jsem začal pracovat na právním oddělení ve FN Motol, poté na tamním oddělení ochrany osobních údajů. Po nějaké době jsem byl osloven, zda bych neměl zájem o pozici vedoucího právního oddělení v Oblastní nemocnici Kladno. Nabídky jsem využil, po nějaké době k tomu ještě přibyla pozice krizového managera v této nemocnici. No a teď působím od ledna ve VFN.

Proč právě VFN?

Protože je to největší a z mého pohledu nejdynamičtěji se rozvíjející nemocnice. Líbí se mi i architektura jejího areálu. Má to tu opravdu ducha. Navíc jsem tu už za krátkou dobu poznal strašně fajn lidi, se kterými se mi bude určitě dobře pracovat. Snad to bude oboustranné. Cítím, že tu jsou lidi otevřeně a přátelsky nastavení.

Jak nejraději trávíte volný čas?

Nejradši jsem doma s rodinou nebo na zahradě. Relaxuji při sekání trávy nebo při vycházkách v přírodě.