V jaké fázi je stavba nového pavilonu?

Odpovídá náměstek Úseku investic a rozvoje VFN Ing. Václav Javůrek

Přípravné práce na novém multioborového pavilonu se opět posunuly o krok dál. Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zdravotnictví nám již odsouhlasily zadávací dokumentaci a my jsme vypsali soutěž na výběr projektanta. Zároveň jsme již dokončili stavebně-historický průzkum objektu A7.

Na střechu nového pavilonu se přesune heliport, který letos vybuduje pražský magistrát u náplavky na pontonu jako dočasnou stavbu. Pro heliport zpracováváme studii proveditelnosti. Podle předběžných jednání s Armádou ČR, Policií ČR a Úřadem pro civilní letectví to vypadá dobře!

Čekáme na výsledky analýzy dopravního průzkumu. Sčítání průjezdů a průchodů proběhlo v posledních týdnech. Budeme tak mít podklady pro návrh nového dopravního řešení v areálu A. Dopravu bude třeba zklidnit, hledat nová parkovací stání a zajistit propustnost.  

Stavbu nového pavilonu budeme provádět po etapách, abychom minimalizovali její dopady na provoz jednotlivých pracovišť. Postupně do budovy soustředíme vybrané obory, které zde najdou nový domov. Jde zejména o centrální urgentní příjem, ORL, stomatochirurgii, foniatrii a transfuzní oddělení, nové místo zde najdou i laboratoře. Díky tomu, že se bude objekt nacházet v těsné blízkosti chirurgické a anesteziologické kliniky, dalších operačních sálů a dostupné přístrojové techniky potřebné pro urgentní službu pacientům, výrazně se zefektivní fungování nejen urgentní péče ve VFN.

Všichni jistě vnímají turbulentní vývoj nejen ve stavebnictví. Proto jsme implementovali nové způsoby zadávání stavby a také se digitalizujeme. Od toho si slibujeme zejména prostor pro cenovou optimalizaci nákladů stavby.

Pokud proběhne soutěž na výběr projektanta dobře, začneme projektovat letos na podzim!