Jazyková vybavenost zaměstnanců hraje důležitou roli

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Ročně se zde léčí tisíce pacientů, nejen z tuzemska, ale i zahraničí. Mnoho cizinců najdeme i mezi zaměstnanci. Jazyková vybavenost je proto stále důležitější složkou vnitřního systému vzdělávání. Všichni víme, že dorozumět se mezi sebou navzájem je v dnešním globálním světě nutné. Pro vztah mezi pacientem a lékařem či sestrou to ale platí dvojnásob. Je zcela zásadní, aby pacient každé informaci dobře rozuměl a zdravotnický personál byl schopen porozumět jeho potřebám.

„Ve VFN pracují skvělí odborníci, kteří pro své pacienty udělají maximum možného. Podporujeme proto jejich rozvoj nejen po odborné stránce, ale nabízíme jim i významný benefit v podobě jazykové výuky. Cílem je umožnit našim zaměstnancům lepší a odbornější komunikaci se zahraničními pacienty, jejich doprovodem, ale i kolegy ze zahraničí,“ popisuje Dagmar Škochová, vedoucí odboru vzdělávání VFN. Ačkoliv jazyková výuka ve zdravotnických zařízeních stále není zcela běžným zaměstnaneckým benefitem, VFN nabízí řadu jazykových kurzů již od roku 2014. „Zájem o ně je veliký, proto se snažíme uspokojit potřeby co nejširší skupiny. Nabízíme jak výuku anglického a německého jazyka ve všech úrovních znalosti, tak výuku méně frekventovaných jazyků jako je např. arabština a španělština. V minulosti zde probíhal i kurz českého jazyka pro cizince, což je významný bonus pro odborníky ze zahraničí pracující ve VFN, kteří mají snahu co nejlépe porozumět svým českým pacientům a kolegům,“ doplňuje Dagmar Škochová.

V roce 2014, kdy VFN s výukou jazyků začínala jako s novým benefitem, se do jazykových kurzů přihlásilo 315 zájemců, následující roky pak počty studentů stoupaly. Zájem opadl až v době pandemie, kdy jazyková výuka přešla do online kurzů a řada studentů bohužel výuku ukončila. Pro zdravotníky v pracovně velmi náročné pandemické době nebyla totiž online forma jazykových kurzů často možná. I přesto v této náročné době ale dosahovala účast na jazykových kurzech téměř 50 %, jak je vidět v grafu, který znázorňuje vývoj jazykové výuky za poslední tři roky. Pokud vydrží příznivý trend epidemie, bude od října 2021 výuka probíhat opět prezenční formou. „Již nyní počty přihlášených zájemců o studium dosahují stejných čísel jako při zahájení jazykových kurzů ve VFN a další zájemci se stále hlásí. Jazyky, které na následující rok svým zaměstnancům nabízíme jsou jako tradičně angličtina, němčina, ale také arabština a španělský jazyk,“ uvádí Johana Poustková, která přihlášky zájemců eviduje.

Pozn: Přihlášky pro rok 2021/2022 ještě nejsou uzavřeny, lze tedy očekávat ještě další nárůst počtu studentů.