Ve VFN již prodělalo onemocnění Covid-19 téměř 1200 lidí

Z dostupných dat Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN vyplývá, že v roce 2020 se zhruba třetina osob nakažených koronavirem mohla infikovat v zaměstnání. Nejčastěji se jedná o zdravotníky a učitele. Oddělení nemocniční hygieny evidovalo k 31. 8. 2021 celkem 1174 případů Covidu-19 u zaměstnanců nemocnice. Nejčastěji šlo o rizikový kontakt v rámci rodiny, přátel, kolegů na pracovišti či kontakt s pacientem.

„Z dostupných dat vyplývá, že zhruba třetina osob nakažených koronavirem v loňském roce se mohla infikovat v zaměstnání,“ uvedl prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN. Mezi profese, u nichž docházelo k nákaze v zaměstnání nejčastěji, patří kromě sester, učitelů a sociálních pracovníků třeba také strojníci nebo úředníci. Podle profesora Tučka má dodržování hygienických opatření právě v zaměstnání nadále velký význam.

Profesor Tuček vychází ve své studii z registru infekčních nemocí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (Informačního systému infekčních nemocí, ISIN). „Trasovat, a tedy i určovat místa přenosu koronavirové nákazy lze s rostoucím počtem případů obtížně. Z informací v registru ISIN můžeme nicméně vyčíst, jak často mohlo docházet k infekcím na pracovišti, respektive při výkonu povolání,“ vysvětlil profesor Tuček, který svá zjištění publikoval ve vědeckém časopise Central European Journal of Public Health.

Ze 732 202 covidových případů evidovaných v ISIN v období od loňského března do konce roku 2020 jich bylo na základě prokázaného výskytu viru na pracovišti a typu pracovního prostředí zařazeno 64 587 (9 %) do kategorie „pravděpodobná pracovní nákaza“. Tyto nakažené osoby se tedy s největší pravděpodobností infikovaly přímo v zaměstnání. Neznamená to ovšem, že všem těmto osobám lze uznat Covid-19 za nemoc z povolání. Dalších 184 384 (25 %) případů spadá do kategorie „pracovní kontakt“, která zahrnuje případy, kdy nakažená osoba byla v kontaktu s koronavirem na pracovišti, ale přímou nákazu nelze předpokládat s jistotou. „S tím, jak na podzim rostl počet případů, přibývalo také nákaz mimo pracoviště. Mimopracovní nákazy převážily, ale celkově zhruba třetina nakažených osob se mohla Covidem-19 nakazit v zaměstnání. Riziko, že se v práci nakazíte, bylo tedy značné a dodržovat protiepidemická opatření na pracovištích má velký smysl,“ zdůraznil Milan Tuček.
Mezi profese, které se nejčastěji nakazily v práci, patří sestry a ošetřovatelé, záchranáři, učitelé, strojníci, úředníci, sociální pracovníci, lékaři, policisté nebo třeba horníci.

Covid-19 ve VFN
Jaká data zaznamenala v souvislosti s onemocněním Covidem-19 naše nemocnice? Oddělení nemocniční hygieny evidovalo k 31. 8. 2021 celkem 1174 případů Covidu-19 u zaměstnanců nemocnice, z toho v 1047 případech šlo o pracovníky zdravotnických pracovišť. V 58 % všech pozitivních výsledků (u skupiny zdravotníků 60 %) se jedná o zaměstnance, kteří se nakazili kontaktem s jinou pozitivně testovanou osobou. Nejčastěji byl rizikový kontakt sledován v rámci rodiny, přátel, kolegů na pracovišti nebo se jednalo o kontakt s pacientem, jehož pozitivita nebyla v době kontaktu známa a byla zjištěna až následně. Častá byla také situace, kdy k přenosu nákazy došlo v průběhu společenské, vzdělávací či sportovní akce, jíž se účastnila osoba dodatečně pozitivně testovaná na Covid-19.

Zdroj: 1. lékařská fakulta UK, Oddělení nemocniční hygieny VFN