Čerstvé porodní asistentky se 29. července 2021 symbolicky rozloučily s Gynekologicko-porodnickou klinikou VFN a 1. LF UK

Absolventky bakalářského oboru Porodní asistence na 1. LF UK se koncem července naposledy ohlédly za svým studiem. Novopečené porodní asistentky strávily U Apolináře v rámci praxe stovky hodin. Aby na kliniku nezapomněly, vedení kliniky pro ně již počtvrté přichystalo slavnostní rozloučení s klinikou v nemocniční kapli Svatého Kříže. Všechny obdržely pamětní list, květinu a hlavně krásný, originální odznak porodní asistentky se symbolem plodnosti, granátovým jablkem. Nejlepší letošní bakalářská práce v oboru Porodní asistence se zabývala kojením v době pandemie covidu. Její autorka, porodní asistentka Adéla Brožková, za ni převzala unikátní novou kopii knihy Porodnictví pro babičky od MUDr. Václava Rubeška z roku 1897. Tuto tradici zavedl prof. Pařízek a publikaci tak dostane každá studentka, která absolvuje s nejvýše hodnocenou závěrečnou prací.
Ceremoniál moderovala Bára Nesvadbová. S absolventkami se osobně rozloučili garant studia prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., vrchní sestra PhDr. Daniela Šimonová a náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA.

Za realizací odznaku stojí akademický sochař Michal Vitanovský a pan Petr Kazda z rodinné šperkařské firmy Triga. Mistr Vitanovský je zároveň autorem bronzové desky Josefa Hlávky u hlavního vchodu do porodnice.