Květen plný akcí

Květen byl měsíc plný zajímavých akcí. Pozitivní ohlasy sklidila výstava v naší centrální kotelně v rámci akce Open House, dětem udělala radost Dětská pouť pořádaná v Kateřinské zahradě a naši dobrovolníci předvedli ukázky canisterapie na Primátorkách A bylo toho mnohem více! Pojďte se na to s námi podívat!

Open House

V rámci festivalu Open House se v Praze otevřelo 101 běžně nepřístupných budov. Zapojila se i naše nemocnice, která veřejnosti otevřela svoji centrální kotelnu ve Wenzigově ulici. Ta vznikla v 90. letech podle návrhu známého architekta Karla Pragera. Kromě industriální hodnoty budovy mohli návštěvníci uvnitř kotelny obdivovat i umělecká díla od známých českých umělců jako je Krištof Kintera.

Dětská pouť

Úsměvy, sluníčko, dobrá nálada – tak by se dala shrnout akce Dětská pouť, kterou uspořádala 1. LF UK spolu s naší nemocnicí v Kateřinské zahradě. Děti měly nadupaný program. Kromě policistů na koních na ně čekali naši záchranáři se sanitkou, spousta her a samozřejmě i dobrot.

Sázení slunečnic

Při příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy (30. 5.) jsme v Kateřinské zahradě již tradičně sázeli slunečnice. Osvětový projekt s názvem Rozsviťme Českou republiku uspořádal na podporu nemocných s roztroušenou sklerózou Nadační fond IMPULS ve spolupráci s VFN, zdejší neurologickou klinikou a RS centrem, a 1. LF UK. Cílem je šířit povědomí o nemoci, zlepšit dostupnost léčby a rehabilitační péče o pacienty. Slunečnici zasadila náměstkyně VFN pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA.

Dětský den pro rodiny s předčasně narozenými dětmi

Na gynekologicko-porodnické klinice proběhl tradiční dětský den poslední květnovou neděli. Venku pršelo, a tak apolinářské chodby netradičně a naplno ožily dětským smíchem. Zájem byl rekordní. Tentokrát jsme přivítali přes 350 návštěvníků!

Primátorky

Nemohli jsme chybět ani na pražských primátorkách. Na veslařském závodu, který už má více než staletou historii, jsme měli stánek. Naši dobrovolníci veřejnosti představili canisterapii a zájemci si dokonce mohli nechat od mediků změřit množství oxidu uhelnatého v plicích.