Kdo a jak ve VFN řeší stížnosti?

Odpovídá Ing. Šárka Nováková, MBA, vedoucí Odboru vnitřního auditu a kontroly VFN

Cílem všech zaměstnanců VFN je zajistit spokojenost pacientů s léčbou, péčí i dalšími službami. Právo pacientů a jejich blízkých vyjádřit případnou nespokojenost formou stížnosti je ve VFN plně respektováno.

Přijímání, evidence a vyřizování stížností mimo rámec zákona o zdravotních službách je v kompetenci příslušného vedoucího zaměstnance, jehož pracoviště se stížnost týká. Pokud se stížnost týká více pracovišť VFN, je v kompetenci příslušného náměstka ředitele nemocnice. Řešení legislativně–právních záležitostí, jako je například žádost o odškodnění, je plně v kompetenci Legislativně-právního odboru VFN. Přijímání, evidence a vyřizování stížností podle zákona o zdravotních službách je v kompetenci Odboru vnitřního auditu a kontroly VFN.

Spolupráce při komunikaci s nespokojenými pacienty a jejich blízkými funguje napříč celou nemocnicí. Řadu podnětů od pacientů vyřeší přímo primáři, přednostové či vrchní sestry. Významnou podporou při přímé osobní komunikaci s nespokojenými pacienty a jejich blízkými je také nemocniční ombudsman doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

Skutečnost, že značná část podnětů od nespokojených pacientů a jejich blízkých je vyřešena operativně, přispívá ke snižování počtu stížností řešených podle zákona o zdravotních službách. V roce 2021 řešil Odbor vnitřního auditu a kontroly celkem 17 stížností. Týkaly se chování zaměstnanců, léčebné péče a samotného provozu. Jen jedna z nich byla důvodná. Od roku 2015 šlo o nejnižší počet stížností.