Postup péče o covid-19 pozitivní pacienty

Proč byl na jaře ve VFN zřízen speciální COVID HOUSE pro nemocné pacienty s koronavirem a na podzim ne? Jaký bude postup péče o covid-19 pozitivní pacienty? 
Odpovídá    Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN 

Jarní měsíce byly v péči o pacienty s Covid zcela specifické. Nemocnice šlápla na brzdu jako nikdy ve své historii a kompletně se zastavila plánovaná péče o pacienty. Virus byl neznámým, nikdo nevěděl, jak rychle se bude šířit, kolik pacientů k nám přijede a kolik zdravotníků bude zasaženo. Proto jsme se rozhodli soustředit standardní i intenzivní péči do jednoho prostoru. Péče byla tehdy soustředěná na pozitivní pacienty, ke kterým mohli jít pracovat i naši zaměstnanci ze všech uzavřených oddělení, kteří chtěli pomoci. Je nezbytné ale říci, že tato péče z hlediska ekonomického zcela zastavila výnosy klinik a nemocnice padla na 30 % své výkonnosti. 

Následující uvolněné období prázdnin pak všichni zaměstnanci nemocnice museli jak v akutní, tak lůžkové péči zabrat, rušit plánované uzávěry a pracovat tak, abychom dohnali ztracené měsíce a produkční data nemocnice se ustálila. Ze sledovaných dat dnes víme, že se to podařilo a nemocnice se na konci září stabilizovala. 

Současné měsíce jsou už ale od prvního období odlišné. Nechceme už šlapat na brzdu a chceme naše pacienty ošetřovat v akutní i plánované péči. Ostatně to je přece smysl a úkol nemocnice. Rozhodli jsme se znovu Covid house nezřizovat a pacienty covid pozitivní zařadit do klasické nemocniční péče, protože tam patří. V naší nemocnici existují i jiné a mnohem závažnější infekční choroby, které jsou součástí standardní a intenzivní péče a nikdo se nepozastavuje nad tím, proč nejsou takoví pacienti soustředěni na jedno místo.  

I v dalším období bychom chtěli takto postupovat, standardní pacienty soustředit na lůžka, kam patří, a to bez ohledu na jejich pozitivitu. Máme dostatek OOPP a naši zaměstnanci jsou jimi komfortně vybaveni. Oblast intenzivní medicíny je odlišná v tom, že pro kriticky nemocné jsme vyčlenili pracoviště RES UP, kde se o pacienty stará tým specializovaných sester a lékařů. Máme připravená i další intenzivní „záložní“ lůžka, na kterých v současné době ošetřujeme pacienty bez pozitivity. Nemůžeme si dovolit držet uzavřená a neprovozovaná lůžka. Je to neefektivní a destruktivní cesta. 

Přejeme si, abychom v naší nemocnici společně zvládli současný stav. Bez pomoci všech našich zaměstnanců to ale nepůjde. Držme si pěsti a pracujme na tom společně. Jen tak to můžeme překonat.