Balená voda za půl milionu korun z prostředků FKSP pro všechny zaměstnance VFN

Nově od letošního léta dostávají díky dohodě odborových organizací VFN všichni zaměstnanci naší nemocnice v době extrémních klimatických podmínek 1,5 litru balené vody na den. Přesné podmínky, za jakých mají zaměstnanci VFN na vodu nárok, jsou zakotvené v dodatku kolektivní smlouvy a platí i pro další roky vždy na období od 1. června do 30. září.  V letošním roce bylo na dodržování pitného režimu vyčleněno z FKSP půl milionu korun. Za všechny moc děkujeme!