Koncerty v kostele sv. Kateřiny dávají klid i energii

Už před dvaceti lety primář Kliniky ORL Jaroslav Eliáš vyvěšoval plakáty na koncerty vážné hudby po chodbách klinik VFN. Tradice podvečerních zastavení s hudbou v naší nemocnici pokračuje. Zaposlouchat se do tónů skladeb Antonína Dvořáka, Johannese Brahmse, Hans Leo Hässlera a dalších můžete už v pondělí 26. října 2020 od 17 hodin

Pane doktore, jak vznikl nápad pořádat v kostele sv. Kateřiny koncerty? 

V roce 1969 jsem nastoupil na dětskou ORL kliniku na Karlově. Naší povinností byla i konziliární služba pro všechny kliniky a oddělení. Tak jsem často chodil kolem zavřeného kostela sv. Kateřiny v zahradě psychiatrické kliniky, ve kterém byl tehdy depozitář Muzea hlavního města Prahy. V letech 1999 byly v kostele zahájeny restaurátorské práce. Kostel byl často otevřený, takže jsem se dostal dovnitř a pochopitelně i na kůr. Po zjištění, že stav varhan je sice bídný, ale po nevelkých opravách schopný alespoň doprovázet ať zpěváky nebo různé instrumentalisty, případně i varhanní skladby převážně 18. století, bylo o konání koncertů a tím o využití kostela rozhodnuto. Magistrát odolal různým nabídkám – až brutálním – o využití kostela. První koncert nemocnice uspořádala už v roce 2001 na svátek sv. Kateřiny a koncerty pokračují bez přerušení až dodnes. 

S jakým zájmem se setkávaly a setkávají? 

V prvních letech konání koncertů byli návštěvníky převážně zaměstnanci VFN, pro které byly koncerty především určeny. Později přibyli občané nejen z Prahy 2, ale i z dalších městských částí. V současné době po kompletním restaurování varhan přicházejí i zájemci o barokní nástroj z roku 1741.      

Co zajímavého připravujete? 

Varhany v kostele sv. Kateřiny umožňují autentickou interpretaci varhanní literatury období 18. století i starší, proto většinou varhaníci vybírají skladby z tohoto období. Snažíme se o to, aby program byl posluchačsky zajímavý a to nejen pro odborníky. V kostele jsou dva kůry: hlavní varhanní kůr a druhý vpředu na boku. Připravujeme proto koncert pro dva hudební soubory a varhany, což běžně není na programu varhanních koncertů. Po skončení koronavirové pandemie chceme pořádat koncerty ve spolupráci s městem Bratislavou a zařazovat též slovenské umělce. Pro mě osobně je ale vždy zajímavé, jaký program na svůj koncert umělci připraví.