Tichá linka propojuje světy slyšících a neslyšících

Foto: Antonín Kapraň

Česku žije asi půl milionu osob se sluchovým postižením. Mnozí znich používají ke komunikaci pouze znakový jazyk. Jak se snimi dorozumět, když potřebují akutní lékařský zákrok, jsou hospitalizovaní…? 
 
Už se vám to asi stalo: k akutnímu příjmu přivezli neslyšícího pacienta. Jak mu vysvětlit, co se s ním děje, jaká ho čekají vyšetření, jaký bude další postup? Není čas volat tlumočníka znakového jazyka, kterých je u nás navíc dlouhodobý nedostatek. Přitom na pacientovi vidíte pochopitelné obavy a strach.  

Foto: Antonín Kapraň

Řešení je snadné: Online tlumočení na Tiché lince 

„Pracujeme s neslyšícími klienty sociálních služeb, s lidmi zvenku, se všemi, kdo nás osloví,“ vysvětluje Eva Štípková, vedoucí komunikace obecně prospěšné společnosti Tichý svět, o. p. s., která od roku 2008 provozuje službu online tlumočení a přepisu. „Tichá linka se dá využívat na jakémkoliv elektronickém zařízení s webkamerou. Většina klientů má staženou mobilní aplikaci ve svém telefonu, a pokud potřebují tlumočení nebo přepis online, zadají si požadavek. Je to pohodlný a plně funkční způsob, jak si vzájemně porozumět. Stejně tak je možné Tichou linku zavést přímo v ordinaci, na recepci, aby se dalo tlumočení a přepis využít, i pokud pacient normálně tuto službu nevyužívá. 

Pomůže i v ordinaci nebo při hospitalizaci 

Díky tlumočnické službě Tichá linka si neslyšící mohou vyřešit vše potřebné, co jim slyšící svět každodenně chystá. Tichá linka je pro neslyšící k dispozici nonstop a zdarma. Nabízí jak tlumočení znakového jazyka, tak přepis mluvené řeči online. Je důležité, aby o takové možnosti věděli i zdravotníci, kteří mají neslyšícího pacienta v péči, aby se s ním mohli bez obtíží a bariér dorozumět,“ dodává Eva Štípková. 

Více informací o službě najdete na www.tichalinka.cz