Nemocnici čeká modernizace za osm miliard

Výstavba dvou nových monobloků s centralizovanou péčí, kompletní rekonstrukce Kliniky adiktologie a vybudování dětského detoxikačního centra, obnova Psychiatrické kliniky nebo modernizace porodnice U Apolináře. Plánované investice VFN, které spolknou až osm miliard korun, představil ředitel nemocnice David Feltl v září na neformálním setkání s novináři. První etapa by měla odstartovat již v příštím roce.  

„Cílem generelu rozvoje nemocnice je především nadčasovost. Všechny připravované kroky a investice by měly být funkční a logické. Vzhledem k tomu, že se v zařízení nabízející špičkovou medicínu naposledy stavělo v roce 1976, je modernizace opravdu nutná,“ uvedl ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA s tím, že plánované investice již řeší nemocnice s pražskými památkáři, Prahou 2, zřizovatelem nebo například pojišťovnami. K financování chce využít především státní rozpočet a evropské fondy.  

Dva nové monobloky 

K nejnákladnějším projektům patří výstavba dvou nových monobloků. První za 1,5 miliardy nahradí do roku 2027 současnou budovu Kliniky otorinolaryngologie (ORL), která je dnes již v nevyhovujícím až havarijním stavu. Pokud vše půjde podle ředitele Feltla dobře, začnou přípravy na stavbu již v příštím roce. „Nejprve musíme budovu zbourat, teprve pak začneme s novou výstavbou. Do pavilonu chceme vrátit ORL a biochemii, dále sem přestěhujeme Fakultní transfúzní oddělení ze Zbraslavi a rovněž interní urgentní příjem,“ přiblížil záměr ředitel David Feltl. Architektonická soutěž na nový pavilon má již počítat i s rozvojem přilehlého území, kde vznikne druhý monoblok za dvě miliardy s centralizovanou péčí klinik mimo hlavní areál nemocnice. Přesunout by se do něj měla z logistických i komfortních důvodů například neurologie z Kateřinské ulice, urologie z ulice Ke Karlovu, interní oddělení ze Strahova nebo Dětský areál Karlov. Dosud využívané budovy by VFN následně vrátila státu. Nové monobloky nabídnou pacientům i moderní vybavení a špičkové přístroje.  

150 milionů do Kliniky adiktologie 

Zhruba 150 milionů korun chce vedení nemocnice investovat do centralizace jedné z největších a nejtradičnějších klinik, a sice do Kliniky adiktologie. Do tří let zde vybuduje dětské detoxikační centrum pro akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí na psychotropních látkách. Podkroví budovy pak poskytne stacionář pro dospělé pacienty. Generální rekonstrukcí projde i Psychiatrická klinika a miliardu spolkne plánovaná modernizace Gynekologicko-porodnické kliniky. V prostorách porodnice U Apolináře má vniknout centrum porodní asistence a nové neonatologie se specializovanou péčí o předčasně narozené děti. 

Výstavba s architektonickou hodnotou 

Nová výstavba v areálu nemocnice nemá být jen funkční, ale měla by mít i architektonickou hodnotu. „Veřejnost by měla vnímat naši nemocnici i v kontextu centra metropole. Je to památková hodnota sama o sobě, malé město v UNESCO chráněném městě. A patří tam, kde je, nikoli někam na okraj města. Stejně jako je tomu třeba v Berlíně, Římě nebo v Mnichově. Nemáme žádný architektonický nebo urbanistický background. Pohybujeme se v prostorech z osmnáctého a devatenáctého století, a přitom pacientům nabízíme špičkovou high-tech medicínu, což je pro architekty mimořádně atraktivní spojení. Pro výstavbu nových monobloků bychom proto rádi oslovili kvalitní architektonická studia,“ dodal David Feltl.