Den architektury ve VFN

Prohlídka kotelny Karla Pragera, porodnice U Apolináře, veřejnosti nepřístupná zahrada adiktologie nebo třeba brutalistní budova urologie přilákala do VFN o víkendu desítky návštěvníků v rámci festivalu Den architektury.  

Festival Den architektury se uskutečnil u příležitosti Světového dne architektury, který je oficiálně stanoven na první říjnové pondělí. Vznikl s cílem otevřít obor architektury laické veřejnosti v širších souvislostech a poukázat zajímavým a sdělným způsobem na prolínání současné i historické architektury, a to při zachování vysoké odborné úrovně. 

Letošní 10. ročník lákal v Praze na více než 80 nejrůznějších akcí a byl zaměřen především na sociální témata nebo ekologii. Připomněl také několik významných architektonických osobností minulosti i současnosti, jako jsou například Adolf Loos, Josef Gočár, Otakar Novotný, Jaroslav Fragner nebo Zdeněk Fránek. 

Poprvé se do programu zapojila i naše nemocnice. Pro zájemce o historii VFN jsme během prvního říjnového víkendu zorganizovali tři komentované prohlídky. První se týkala vzniku hlavního areálu, Zemské porodnice u svatého Apolináře a Ústavu pro duševně choré, které chtěl zřídit už Josef II., a Kateřinské zahrady. Na první komentovanou tour se přihlásilo šedesát lidí. Ukázka staveb 20. století s prohlídkou zahrady adiktologie, budovy urologie jako ukázky pražského brutalismu nebo Hlavova ústavu pak přilákala padesát lidí.  

Největší zájem ale zaznamenala prohlídka unikátní technické stavby architekta Karla Pragera, která je až na vyměněné technologie kotlů zcela v původním stavu a zásobuje teplem VFN. Návštěvníci viděli interiér brutalistní stavby, starý velín, funkční kotle nebo vnější ochoz. Do kotelny zavítalo postupně 120 lidí.  

Komentované prohlídky vedl architekt Miroslav Křižan, který pořádá podobné akce pro Prahu 2, moderuje prohlídky kostelů a vycházky po okolí Vyšehradu a Podskalí. Moc děkujeme!