100 lůžek pro VFN

Kolegové Odboru zdravotnické techniky, společně se zástupci jednotlivých klinik, umístili v průběhu pouhých tří dnů sto nových lůžek.  Logistická akce za plného provozu lůžkových pracovišť šlapala jak švýcarské hodinky. Celkem tak přesun zaznamenalo 200 lůžek, 100 nových nahradilo 100 starých, z nichž některá byla vyřazena a některá se přesunula na jiné kliniky. 

Dodávka plně elektricky polohovatelných lůžek společnosti Linet byla pořízena z prostředků finančních darů VFN. 100 nových lůžek již slouží, a to nejen k pohodlí pacientů, ale i ke komfortu ovládání zdravotnickým personálem.  
Lůžka Linetu splňují veškeré parametry bezpečnosti, mají centrální brzdný systém, elektrická polohování s autoregresí ložné plochy, výšková nastavení, panel pacientského ovládání, infuzní stojan, hrazdu a mnohá další vybavení. Součástí této velké dodávky byly samozřejmě i pasivní, antidekubitní matrace. 
„Byl to trošku logistický kvíz,“ poznamenali Ing. Adriana Pivodová a Ing. Milan Podžorský, správci zdravotnické techniky a pro tento moment i hlavní hrdinové koordinačního týmu k instalaci lůžek na jednotlivých klinikách. 
„V plném léčebném provozu 14 klinik, ale i v provozu silničních komunikací v areálu VFN koordinovat odvoz a likvidaci starých a umístění nových lůžek, stěhovací firmu, kompletační techniky společnosti Linet a zaměstnance klinik, byl zajímavý zážitek,“ shodly se Mgr. Michaela Nováková, Ing. Kateřina Filipová a Ing. Adriana Pivodová, hlavní koordinátorky Odboru zdravotnické techniky. 
„Počasí nám umožnilo vybalení a kompletaci lůžek bez deště. Potřebného prostoru v areálu nemocnice na operativní výměnu a kompletaci v tomto objemu nebylo dostatek. Byly to doslovně polní podmínky 😊.“ 


Obrovskou radost z rychle a se všemi náležitostmi spolehlivě zvládnutý úkol, měla zejména Vedoucí OZT. „Všem zúčastněným moc děkuji za skvěle odvedenou práci. Zejména pak koordinátorům OZT, u kterých si vážím schopnosti tak složitou akci ve třech dnech nejen naplánovat, ale i časový plán na místě měnit dle preferencí klinik. Vím, že někteří pacienti na příjmu na své nové lůžko například i chvíli čekali, než se před klinikou jejich lůžko zkompletuje. Organizačně můj tým nezklamal v žádném bodě od plánu po realizaci. Šlapalo to, jak švýcarský stroj,“ pochválila své kolegy Pavla Kodatová.