Uchazeč by měl zapadnout do týmu a přizpůsobit se firemní kultuře

Jednou ze stěžejních agend Odboru rozvoje a péče o zaměstnance je nábor zaměstnanců a agenda přijímání zahraničních zaměstnanců. Podle jakých kritérií výběr nejvhodnějších kandidátů probíhá a co všechno hraje v procesu výběrového řízení roli, jsme se zeptali vedoucí Odboru rozvoje a péče o zaměstnance Mgr. Zuzany Nové, MBA.  

„Naše práce na náboru zaměstnanců začíná okamžikem, kdy nám vedoucí příslušného pracoviště zadá požadavek na obsazení volného místa. Pokračuje volbou vhodného média k inzerci, předvýběrem životopisů nejvhodnějších kandidátů, realizací a organizací výběrového řízení,“ jmenuje kroky výběrového řízení Zuzana Nová a pokračuje: „Pak přichází rozhodnutí, které končí pracovní nabídkou vítěznému uchazeči a zamítnutí těch, které jsme při výběrovém řízení nevybrali.“ 

Kde obvykle získáváte uchazeče? 

„Pro kvalitní vyhledávání je potřeba získat od vedoucího pracovníka aktuální popis pracovní pozice a souhrn schopností a dovedností, které byl měl uchazeč splňovat. V případě, že není možné obsadit místo z interních zdrojů, inzerujeme vždy na našich kariérních stránkách, dále na pracovních portálech, sociálních sítích, v odborných časopisech i v běžném denním tisku. Vždy cíleně podle typu pracovní pozice.“ 

Jak velký je zájem o práci v naší nemocnici? 

„V průměru se na jednotlivé THP pozice hlásí okolo 60 uchazečů, záleží na typu pozice (například vedoucí oddělení hospodářské dopravy 118, grafik 115, pracovník útvaru bezpečnosti a krizové připravenosti 95, odborný technik provozu staveb 8). V současné době náborujeme také mediky do odběrového centra, kterých máme v databázi aktuálně asi 200 a nábor stále probíhá.“ 

Jak probíhá samotné výběrové řízení? 

„Pro vedoucího pracovníka nejdříve připravujeme předvýběr uchazečů, kteří odpovídají požadovanému profilu. První kolo výběrového řízení je vždy ústní pohovor, který trvá cca 30 minut; počet kol výběrového řízení se stanovuje podle obtížnosti pracovní pozice. V dalších kolech může dojít i na zadání praktických či odborných úkolů, případně na ověření úrovně znalostí práce na PC a podobně. Tyto úkoly jsou již časově náročnější a uchazeč jejich zpracováním stráví 60 i více minut. Často chodíme na jednotlivá pracoviště, abychom měli lepší představu o hledané pracovní pozici (kotelna, dispečerské pracoviště, kuchyně). Podle toho můžeme lépe přizpůsobit otázky a zadané úkoly při výběrovém řízení. Naší snahou je, aby celý proces výběrového řízení od získání životopisů uchazečů, jejich pozvání do 1. kola výběrového řízení až po pracovní nabídku, byl plynulý a efektivní. Abychom nepřicházeli o kvalitní uchazeče, kteří dříve přijmou nabídku od jiného zaměstnavatele. Obzvlášť v dnešní specifické covidové době.“  

Co u uchazečů všechno hodnotíte? 

„Typ osobnosti, adaptabilitu, odolnost vůči stresu, praktické uvažování a další požadavky pracovní pozice. Vždycky se snažíme vybrat „nejvhodnějšího uchazeče“ tak, aby zapadl do týmu, byl schopen se práci v týmu přizpůsobit a adaptovat se na firemní kulturu.“ 

Jaké máte ve vašem odboru dlouhodobé plány? 

„Dlouhodobě chceme budovat značku Všeobecné fakultní nemocnice jako kvalitního stabilního perspektivního zaměstnavatele, který nabízí široké uplatnění na trhu práce.“