Nové RTG oddělení umožní rychlejší vyšetření pacientů

Centrální pracoviště Radiodiagnostické kliniky VFN prošlo rozsáhlou modernizací. Více než patnáct milionů korun stály nové RTG přístroje s přímou digitalizací. Pro pacienty znamenají rychlejší vyšetření i větší komfort. Téměř 90 milionů ještě spolkne nová magnetická rezonance a špičkové CT. Pracoviště má za sebou rozsáhlé stavební úpravy, vzniklo nové zázemí pro zdravotnický personál i seminární místnost pro výuku mediků.

Poslední fáze rekonstrukce Radiodiagnostické kliniky odstartovala v únoru letošního roku, kdy bylo uzavřeno rentgenové pracoviště a provoz se přesunul na detašované pracoviště na IV. interní klinice. Na klinice se podařilo vytvořit zázemí pro radiologické asistenty, byla provedena příprava prostor pro magnetickou rezonanci a vznikla zde nová seminární místnost pro klinické semináře lékařů kliniky a výuku mediků. Součástí rekonstrukce byla i stavební příprava na instalaci nového CT.

Kompletní rekonstrukcí prošlo i centrální RTG pracoviště. Přibyl zde nový přístroj na klasickou skiagrafii a k němu nová skiaskopicko-skiagrafická stěna, která umožňuje provádět běžné snímky i dynamická vyšetření převážně zažívacího traktu s podáním kontrastní látky. „Oba nové přístroje jsou vybaveny přímou digitalizací, která nahrazuje původní nepřímou digitalizaci. Odpadá tedy mezistupeň manipulace s kazetami. Dříve radiologický asistent po vyšetření kazetu vložil do čtečky, kde došlo k digitalizaci obrazu zachyceného na paměťové folii. Čtečka poté kazetu vyčistila k dalšímu použití. Přímá digitalizace využívá flat panely, které hotové obrazy přímo posílají přes wifi,“ přiblížil výhody primář Radiodiagnostické kliniky VFN a 1. LF UK MUDr. Adam Pudlač s tím, že hlavními pozitivy moderního vybavení jsou především zrychlení vyšetření, větší komfort pro pacienty a možnost nastavení nižších dávek rentgenového záření. Klinika brzy doplní i nový ultrazvuk vysoké třídy.

Díky stavebním úpravám pracoviště vzniklo i zázemí pro střední zdravotnický personál. Lékaři se přestěhovali do nových lékařských pokojů v prostorech přestavěné posluchárny. Rekonstrukcí prošel i spodní trakt se zázemím pro personál z chirurgické a onkologické kliniky.