VFN pomáhá zraněným civilistům z Běloruska

Od září letošního roku poskytuje naše nemocnice péči zraněným civilistům z Běloruska v rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC.  

Provádíme především vstupní prohlídky a nastavujeme další plán vyšetření a léčby. U zraněných civilistů převažují stavy po otřesech mozku, navazující neurologické potíže a poruchy sluchu.  

Ošetřovali jsme i mnohočetná poranění dolních končetin způsobená výbuchem zábleskového granátu v těsné blízkosti a poranění gumovými projektily. Všichni postižení vyžadovali významnou psychologickou podporu poskytovanou také programem MEDEVAC. 

VFN se na programu Ministerstva vnitra ČR MEDEVAC podílí dlouhodobě. Program se zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených migrací, zatížených velkým množství uprchlíků nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Jeho prostřednictvím již zabezpečovali zdejší zdravotníci péči o poraněné civilisty z Libye nebo Ukrajiny. VFN navíc opakovaně vysílá chirurgické a ophtalmologické týmy do oblastí navazujících na místa konfliktů s velkým počtem uprchlíků, jako je Jordánsko, Irák či Senegal. 

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK