Ve VFN již vypomáhá téměř stovka mediků

Během podzimní pandemie posílili náš zdravotnický personál opět medici. Studenti převážně 1. lékařské fakulty UK mají klasický pracovní poměr dohodou a jsou hodnoceni jednotnou hodinovou sazbou. 

Ve VFN v současnosti pomáhá asi devadesát mediků z druhého až pátého ročníku. Nejvíce jich je však ze třetího a čtvrtého. Mají posílit nedostatek zdravotnického personálu v souvislosti s šířením onemocnění covid-19. Zároveň si mohou na vlastní kůži vyzkoušet provoz zdravotnického zařízení v zátěžové situaci. Studenti medicíny zde zastávají především podpůrné činnosti, které umožňují sestrám vykonávat odbornou specializovanou práci. Vykonávají pomocné a obslužné práce nutné pro poskytování ošetřovatelské péče, transportují biologický a zdravotnický materiál, pomáhají s krmením a každodenní hygienou pacientů. Medici také obstarávají pochůzky pro potřeby oddělení, pomáhají sestrám v zajištění mobilizace pacientů a polohováním, starají se o prádlo a čistotu kolem pacienta a doprovázejí nemocné na vyšetření. 

Nejvíce mediků v současnosti pracuje na II. interní klinice, IV. interní klinice a na KARIM. Deset jich nyní pomáhá i na Geriatrické klinice a další jsou na I. a III. interní klinice, Plicní klinice, Neurologii, Nefrologii nebo Urologii. 

VFN s jejich výpomocí počítá minimálně na dobu nouzového stavu. Řada z nich ale v nemocnici zůstává na pomocných pozicích po celou dobu svého studia. 

Foto: Vladimír Šigut