Spojením sil VFN, 1. LF UK a Magistrátu hl. města Prahy vznikla nová rehabilitace na Klinice adiktologie

Systematické pohybové aktivity byly od počátků pevnou součástí léčebných programů u závislosti na alkoholu. Apolinářský model se sedmdesátiletou tradicí není výjimkou. Před pěti lety přišla Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK z ekonomických důvodů o zázemí pro rehabilitaci. Díky pomoci Magistrátu hl. města Prahy a 1. LF UK se naší nemocnici podařilo provoz obnovit.

Magistrát poskytl investiční prostředky mj. na opravy izolací, omítek a podlah. „Považovali jsme za důležité podpořit celý nápad a od začátku se mi líbilo propojení mezi léčbou a zázemím pro pacienty a to, že celý provoz budou moci využívat také studenti pro svoje praxe a vědeckou práci,“ vysvětlila radní Milena Johnová. 1. lékařská fakulta se podílela na vybavení místností a vytvoření kvalitních podmínek pro praxe a realizaci vědeckých prací. Její děkan, doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., vidí přidanou hodnotu právě v tomto propojení: „Vazba na provozy VFN vždy byla a bude mezi důležitými tématy mé agendy a těší mě, že tento projekt může být hezkým dokladem naší snahy se domluvit a najít společné řešení fungující jak pro pacienty VFN, tak pro studenty 1. LF UK.“ Pohled děkana doplňuje i ředitel naší nemocnice prof. David Feltl: „Oceňuji, že i přesto, že nešlo o nijak rozpočtově veliký projekt, všichni měli snahu se dohodnout a najít řešení rébusu, jak definovat průnik mezi zájem pacientů a zájmem studentů. Moc mě také těší, když vidím, že obnovujeme a dáváme nový lesk a směr věcem, které zde mají svoji tradici a můžeme jim vdechnout též budoucnost.“

Nový provoz nebude sloužit pouze pacientům všech lůžkových oddělení Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK, ale také pro všechny typy ambulancí včetně programů pro doléčování a samozřejmě také pro praktickou klinickou výuku studentů 1. LF UK. Přednosta kliniky Michal Miovský dodává: „Je skvělé, že se to povedlo a vidím v tom budoucnost rozvoje tohoto typu léčebných nástrojů, které náš obor využívá od samého počátku. A asi nepřekvapí, že mohu s potěšením říct, že nadšení ten výsledek vzbudil také u personálu, který bude zázemí využívat také.“