Škola pro děti zdravotníků: Není to žádné hlídání, ale opravdu profesionální výuka

Od čtrnáctého října se otevřela pro děti zaměstnanců naší nemocnice škola na Foniatrické klinice VFN. Paní učitelka Mgr. Alena Přecechtělová a vrchní sestra Hana Svobodová vytvořily příjemné rodinné prostředí pro třicet dětí a podle prvních zkušeností to děti dokážou ocenit. Do školy se těší a ani se jim nechce domů 😊.  

„Jsme Základní škola a Mateřská škola při VFN, která byla zřízena již v roce 1952. Naše učitelky působí nejen na interních klinikách v Dětském areálu Karlov, ale také na urologické a psychiatrické klinice a zde na foniatrii. Naším úkolem je učit všechny hospitalizované děti u nás v nemocnici,“ vysvětluje systém práce školy zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Přecechtělová a dodává: „Tady na Foniatrické klinice máme největší počet učitelek, které standardně zabezpečují vzdělávání dětí zařazených do denních stacionářů a také dětí, které jsou zde hospitalizovány na lůžkovém oddělení. V souvislosti s uzavřením stacionářů a lůžkového oddělení jsme se domluvily s Mgr. Zuzanou Máchovou, vedoucí Odboru vzdělávání na tom, že by bylo dobré využít momentálně volné prostory a pedagogy a nabídnout možnost otevření školy pro děti zdravotníků.“  

Vyučování od 8 do 12 hodin, hlídání je možné nonstop 

„Do naší školy dochází děti zařazené do I. stupně základní školy, které nemohou maminky nechávat samotné doma a své „kmenové“ školy mají zavřené. Celkem má nově zřízená škola 30 míst, které lze denně naplnit a profesionálně děti vzdělávat. „Máme otevřeno nonstop, maminky mohou děti nechat v naší školičce i před noc, když mají službu v nemocnici a nemají hlídání,“ dodává Hana Svobodová. Škola funguje denně od 8 do 12 hodin.  Pedagogové si děti rozdělili do jakýchsi malotřídek. Paní učitelka Přecechtělová má ve své třídě šest školáčků různého věku. A jak vyučování probíhá?  „Děti si přinesou úkoly ze své školy a my dohlížíme na to, aby úkoly vypracovaly, případně jim s jejich zpracováním pomůžeme. Zároveň jim učivo, kterému neporozuměly, vysvětlíme, případně doplníme. Mám tady děti, které chodí pravidelně, některé střídavě, podle potřeby a časových možností rodičů,“ říká Alena Přecechtělová.  

Děti se učí podle svých potřeb a plní úkoly kmenových škol 

„Výuka v naší škole je velmi variabilní a vychází jak z aktuálních potřeb dětí, tak požadavků jejich kmenových pedagogů. Některé předměty mohou žáci prostřednictvím mobilních zařízení absolvovat distančně se svými učiteli a ostatní předměty je učíme my. Třeba u prvňáčků se zaměřujeme na psaní a procvičujeme s nimi grafomotoriku, což by distanční formou bylo komplikované,“ dodává Alena Přecechtělová. „Jsme rádi, že můžeme pomoci zdravotníkům, kteří zachraňují životy a mají nyní náročné období,“ má radost Alena Přecechtělová. „Nefungujeme jako hlídací služba, zajišťujeme skutečně profesionální výuku,“ doplňuje důležité informace pro rodiče. Ti se rozhodně nemusí bát o úroveň práce s dětmi, naopak.  Učení v nemocnici je různorodá práce.  „S přihlédnutím k počtu žáků ve třídě máme jedinečnou možnost věnovat se každému z nich individuálně, což nám dává prostor k případnému doplnění vědomostí, které třeba jeho pozornosti unikly,“ zamýšlí se Alena Přecechtělová.  „Jistou výhodou je i to, že se nemusíme striktně držet předepsaných osnov a můžeme se věnovat tomu co dětí zajímá, anebo tomu, s čím mají problémy. Já jsem naprosto nadšená, jak šikovné a chytré děti k nám chodí,“ usmívá se Alena Přecechtělová.  

Polední klid, hry, tělocvična, hřiště 

Po obědě je polední klid, děti mohou využívat pokoje na lůžkovém oddělení, odpoledne se dětem v rámci volnočasových aktivit věnuje školní pedagog a společně se zdravotními sestřičkami hrají s dětmi různé deskové a pohybové hry, ke kterým využívají tělocvičnu nebo dětské hřiště. Do těchto aktivit se zapojují i logopedky a případně i dobrovolníci. O všechny děti je vzorně postaráno. To, že je pobyt na klinice baví, potvrzuje fakt, že se jim odpoledne ani nechce odcházet s maminkou domů 😊. 

Dopolední svačinu přibalte do batůžku 

Na intranetu je přihlašovací formulář, kde rodiče podle potřeby přihlásí dítě, a to může druhý den ráno do školy nastoupit. „Přihlašování je možné do dvaceti hodin večer, jediný problém je dopolední svačina,“ doplňuje Hana Svobodová. „Tu nám vozí na kliniku se snídaní a je třeba ji objednat den předem do tří odpoledne. Proto radím rodičům, aby dítěti přibalili svačinu. A pro žáky, které budeme hlídat do pozdních odpoledních hodin ještě jednu odpolední. Pro jistotu. U nás děti dostávají oběd a první svačinu.“