Kardiochirurgové z VFN před 50 lety provedli první bypass

Na Den české státnosti 28. října 1970 provedli prof. Lichtenberg a doc. Bartoš na I. chirurgické klinice FN I a Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze první aortokoronární bypass čtyřiapadesátiletému muži s ischemickou chorobou srdeční. „Jednalo se o zcela zásadní milník v léčbě ischemické choroby srdeční a srdečních operací vůbec,“ vysvětluje prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., přednosta II. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze a dodává: „Onemocnění srdce a cév jsou bohužel v ČR nejčastější příčinou úmrtí a naše země se dlouhodobě drží na čelních místech v počtu zemřelých na komplikace aterosklerózy.“ 

Aortokoronární bypass je operační výkon, při kterém kardiochirurg přemostí postižený úsek koronární tepny, a tím zajistí dostatečný přísun krve, tedy i kyslíku buňkám srdečního svalu. Výkonem se obnoví zásobování kyslíkem, zlepší se funkce srdečního svalu a sníží se riziko vzniku infarktu. V současné době se v ČR provádí kolem 8 500 až 9 000 kardiochirurgických operací. „Operace se v průběhu let vyvíjela, aby byla co nejbezpečnější a s co nejlepšími výsledky pro pacienty. Podařilo se to především u diabetiků a nejrizikovějších nemocných,“ hodnotí prof. Lindner.

Zásadní je snaha o snížení invazivnosti výkonu a nežádoucích účinků mimotělního oběhu. „Mimotělní oběh umožnil operace na zastaveném srdci, ale postupně se hledaly cesty, jak u některých operací tento postup zjednodušit,“ upozorňuje prof. Lindner a vysvětluje: „Od operace na zastaveném srdci přešla právě proto některá centra k operacím na bijícím srdci – takzvané off pump technice. Průkopníkem a zastáncem tohoto postupu je i naše klinika, která v současné době provádí nejvíce aortokoronárních bypassů bez použití mimotělního oběhu u nás.“ V ČR se provádí asi 25 % bypassů bez mimotělního oběhu, na II. chirurgické klinice VFN a 1.LF naprostá většina z nich (89 procent) a s výbornými výsledky.

Aortokoronární bypass zůstává nadále nejlepší metodou pro nemocné s postižením kmene levé věnčité tepny a pro nemocné s chorobou tří tepen. Za dobu své existence zachránil miliony životů a stal se nejčastější kardiochirurgickou operací na světě.