Amelie nabízí obyčejný lidský kontakt

Dobrovolníci neziskové organizace chodí pomáhat do naší nemocnice už od roku 2009 a řada pacientů s nimi má osobní zkušenost. 0 tom, proč právě VFN a jaké jsou možnosti si navzájem podat pomocnou ruku, jsme si povídali s ředitelkou Michaelou Čadkovou Svejkovskou. 

„Všeobecná fakultní nemocnice byla první otevřená spolupráci s neziskovou organizací, a tak byl zaveden Dobrovolnický program Amelie na onkologii. Od té doby se naše spolupráce rozšířila, a tak je možné dobrovolníky Amelie potkat nejen na onkologických lůžkách a v ambulanci, ale i na dalších třech odděleních, kde jsou onkologická lůžka. Dobrovolníci nabízejí obyčejný, lidský kontakt, který není zatížený pracovním nasazením a tomu odpovídá i to, co dobrovolníci s nemocnými dělají. Povídají si, čtou, doprovázejí nemocné na krátké procházce po oddělení nebo nabízejí výtvarné a hudební aktivity či občerstvení. Kávu a čaj při čekání na ambulanci a ve stacionáři. 

Druhou oblastí, kde se lidé s Amelií mohou setkat, je informační servis. Amelie dlouhodobě nabízí podpůrné informace z psychosociální oblasti onkologického onemocnění, distribuuje brožury a letáky, které nabízejí aktuální a odborné informace využitelné nemocnými i jejich blízkými. Již klasickou je brožura „Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké“, ale třeba i „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“ anebo pracovní kniha „Zvládání rakoviny“, která je zaměřena na seberozvoj a psychické zvládání nemoci. Zajímavé a různorodé jsou i přednášky, které nabízejí znalosti a dovednosti pro lepší život s rakovinou.“ 

Jaký je zájem o vaše služby?  

„Služby Amelie, ať už v jednotlivých centrech, ty máme po republice čtyři, na naší telefonní lince nebo v online poradně, mají svou oblibu a pro mnoho lidí jsou nezastupitelné i tím, že jsou bezplatné. Jejich složení se cizeluje léty praxe, zkušeností s poskytováním péče, znalostí potřeb nemocných i jejich blízkých a také zahraničními zkušenostmi a znalostmi. O služby je zájem, zhruba stejný o všechny, ať už to je cvičení, arteterapie, vycházky nebo výživové poradenství. V současné chvíli se navýšil zájem o individuální konzultace s psychologem a dlouhodobě sledujeme zvýšenou potřebu odborného sociálního poradenství. Tam je to dáno i složitostí sociálního systému a některých postupů, zejména v oblasti invalidních důchodů a při přechodu z rekonvalescence do pracovního života.“ 

Jak vás mohou naši zaměstnanci, kteří mají pocit, že by jejich pacientkám pomoc prospěla, najít? 

„Stačí se podívat na náš web www.amelie-zs.cz, použít nějakou z našich brožurek, která by se hodila a nabídnout ji nemocnému či jeho blízkému, nebo se přijít podívat do Centra Amelie v Karlíně na nějakou přednášku či jinou aktivitu.“