Jak postupovat při pozitivním antigenním testu v rámci testování zaměstnanců?

Odpovídá: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí Oddělení nemocniční hygieny

Všichni zaměstnanci, kteří mají během preventivního testování pozitivní antigenní test, musí absolvovat bezodkladně konfirmační RT-PCR test. V případě, že se jedná o zdravotníka, vystaví mu okamžitě žádanku určený pracovník, jenž provádí plošné testování na zdravotnickém pracovišti. V případě nezdravotnického personálu vystavuje ihned žádanku na RT-PCR test pracovník odběrového místa Na Bojišti. Není tedy nutné kvůli elektronické žádance kontaktovat praktického lékaře. RT-PCR test hradí pojišťovna. Jiný postup by byl v případě samotestování, které se však ve VFN v současnosti nepraktikuje.

Po absolvování RT-PCR testu zaměstnanec nečeká na výsledek, informuje nadřízeného o plánované nepřítomnosti v práci pro podezření na Covid-19 a je povinen opustit pracoviště a odjet do místa aktuálního bydliště. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu (obdrží SMS zprávu z laboratoře) je zaměstnanec povinen telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, dodržet podmínky izolace a o nepřítomnosti informovat svého nadřízeného.

V případě negativního výsledku konfirmačního RT-PCR testu se zaměstnanec může vrátit na pracoviště.