Červnový maraton tiskových konferencí

Po dlouhé absenci živých tiskových setkání se nám podařilo zaujmout novináře hned třemi tématy. A to natolik, že jsme se dostali do hlavních vysílacích časů televizí a do všech důležitých tištěných i online médií.

Začátek měsíce odstartovali lékaři ze 4. interní kliniky konstatováním: Pandemie Covid-19 zhoršila zdravotní stav Čechů až o 30 %!

Méně pohybu, zvyšování nadváhy, nevhodná skladba jídelníčku a větší spotřeba alkoholu v době pandemie jsou faktory, které naší populaci v loňském roce rozhodně neprospěly. K tomu přidejme odkládání preventivních i plánovaných vyšetření a lékařských zákroků ‒ a výsledkem je výrazné zhoršení srdečních, plicních a psychických nemocí, ale i onemocnění zažívacího ústrojí. 4. interní klinika zaznamenala 2x víc hospitalizací pro komplikace žlučových kamenů, o 50 % více endoskopických zákroků pro uvolnění kaménků ze žlučových cest, o 50 % se ve VFN zvýšil počet hospitalizací pro jaterní choroby související se ztukovatěním jater a o 30 % vzrostl počet hospitalizací a výkonů spojených s léčbou krvácení u vředové choroby. Všechny údaje jsou porovnáním dubna až května 2021 se stejným obdobím o rok dříve (duben–květen 2020).

V polovině měsíce přišla dobrá zpráva z psychiatrické kliniky: Potvrzeno! Žádná tsunami duševních onemocnění se nekoná. Čísla psychiatrů mluví jasně. Dokazuje to aktuální průzkum psychiatrů z pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). „Výsledky průzkumu nás příjemně překvapily. Mapovali jsme, jaký dopad měla pandemie i samotné prodělání onemocnění Covid-19 na psychický i tělesný stav respondentů, na jejich vztah s rodinou, na finanční nebo pracovní situaci. Ve většině případů se pandemie na jejich duševním zdraví nijak zvlášť nepodepsala. Někteří respondenti dokonce uvedli, že například v souvislosti s pracovní situací vnímají pandemii pozitivně. Více než poloviny lidí se nedotkla vůbec. Přestože čísla neprokazují tak dramatické scénáře, jak jsme očekávali, určité negativní dopady na duševní zdraví jsme samozřejmě zaznamenali. Zvýšil se například počet těžce depresivních pacientů,“ popsal přednosta Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Kamery až pod pokličkou jsme měli 22. června, kdy naše nemocnice představila revoluční změnu stravování v nemocnicích. Po 65 letech (Diety pro pacienty, které se v Česku do roku 2020 vařily, vycházely z dietního systému z roku 1955!) se Všeobecná fakultní nemocnice v Praze stala pilotním pracovištěm, kde se podle nového Metodického doporučení MZ ČR vaří jídla, která splňují aktuální požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO), jsou moderní, chutná, zajímavá, zdravá a ekonomicky dostupná. To ostatně naši zaměstnanci testují už téměř rok 😊. Tiskové konference se zúčastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zájem médií byl extrémní, televizní štáby se v kuchyni střídaly už od osmi hodin ráno!