Instruktážní video „Pronační poloha u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami“

Na klinice KARIM vzniklo instruktážní video „Pronační poloha u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami“, které je určeno nejen pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Proč a jak vznikalo, jsme se zeptali autorek – Mgr. Romany Pucholtové a Mgr. Zuzany Pražákové.

Pronační poloha je jedna z terapeutických možností u pacientů s ARDS. Tento léčebný postup je náročný ošetřovatelský úkon. Pro velké množství zdravotnického personálu bylo uložení nemocného do polohy na břicho novinkou, se kterou se dosud prakticky nesetkali. V průběhu pandemie covidu nás, sestry z lůžkové části KARIMu, požádaly kolegyně z ostatních JIP oddělení VFN o pomoc při praktickém provádění pronační polohy. Z toho vlastně vznikla myšlenka, že těch, kteří potřebují radu, je víc (i mimo VFN, i mimo Prahu). Proto jsme vytvořili instruktážní video a checklist, které by se mohly stát dobrým průvodcem, návodem, jak situaci zvládat efektivněji. Ve videu všichni najdou ucelený postup včetně checklistu, jak správně a bezpečně pacienta do pronační polohy uložit a jak zároveň minimalizovat jeho poškození v průběhu dlouhé léčby v poloze na břiše. V pronační poloze setrvává nemocný mnohdy až 18 hodin.

Komu přesně je video určeno?
Sestrám, sanitářům, ale i lékařům, kteří se s pronační polohou setkali a budou setkávat i nadále. A také všem ostatním, kteří si chtějí pouze prohloubit své dosavadní teoretické znalosti v této problematice.

Jak se bude využívat?
Video si mohou přehrát všichni kolegové z naší nemocnice na stránkách Úseku pro nelékařská zdravotnická povolání v sekci Aktuality. Zde najdou zmiňovaný Checklist pronační polohy. Checklist je průvodce či jakýsi pracovní postup pro zdravotníky, kteří se starají o pacienty s ARDS indikovaných k pronační poloze, nebo v pronaci již jsou. Tento průvodce jim v jednotlivých krocích říká, co mají v daném čase udělat. Vizuální kontrolou, že se na nic nezapomnělo, je zaškrtávání jednotlivých kroků. Video i checklist poskytneme i ostatním nemocnicím, které budou mít o tuto didaktickou pomůcku zájem.

Na stránkách ÚNZP v sekci Indikátory se připravuje sekce Polohování pacientů, kde budou ucelené informace včetně pozitivních listů a návodů na jednom místě.

Jak se vám točilo?
Přípravná fáze, realizace a post dokončovací fáze byly časově velmi náročné. Potřebovali jsme pomoc a postupně jsme oslovili velké množství kolegů, a to i z jiných odvětví než jen z medicínského oboru. Nestalo se, že by někdo odmítl. Vám všem patří OBROVSKÝ dík a touto cestou vám VELMI DĚKUJEME!

Z čeho máte radost?
Z toho, že se video i checklist pomalu dostávají do podvědomí zdravotníků a doufáme, že jim naše práce bude ku pomoci. Během června jsme formou interaktivního workshopu proškolili 3 skupiny zdravotníků na komplexní péči o pacienta v pronační poloze. Účastníci si vyzkoušeli otáčení pacienta na lůžku, osvojili si nové techniky a uvědomili si nová rizika poškození pacienta. Jeho jediným nedostatkem byla malá hodinová dotace. Pro velký zájem workshop plánujeme opakovat na podzim, kdy jistě upravíme hodinovou dotaci a rozšíříme ho o další informace.

Máte další plány?
Určitě. Máme v plánu tento kurz upravit pro potřeby proškolení vybrané skupiny nelékařských zdravotnických pracovníku – sanitářů, ošetřovatelů. A nadále budeme monitorovat, doplňovat a organizovat stávající kurz a saturovat potřeby dalších, nejen nelékařských zdravotnických pracovníků.

Foto: pronační poloha a záznam z kurzu, video a checklist