Plaketa Českého červeného kříže pro Fakultní transfúzní oddělení

Za podporu myšlenky bezpříspěvkového dárcovství krve získala primářka Fakultního transfúzního oddělení VFN MUDr. Daniela Dušková od Českého červeného kříže speciální plaketu Adolfa Šťastného. Sama primářka vnímá plaketu jako ocenění práce celého kolektivu.

Na konci listopadu se v Kaiserštejnském paláci v Praze uskutečnilo tradiční setkání výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky. Celkový počet plaket udělených v ČR letos dosáhl čísla 743. Letošní předávání plaket Dar krve – dar života bylo spojeno s předáváním dalšího ocenění: u příležitosti 60. výročí počátku bezpříspěvkového dárcovství krve vydal letos Český červený kříž pamětní plaketu nazvanou po Adolfu Šťastném, jednom z iniciátorů bezpříspěvkového dárcovství u nás a rovněž mnohonásobnému dárci krve a propagátoru dárcovství.

Za podporu myšlenky dárcovství krve ji obdržela i primářka Fakultního transfúzního oddělení VFN MUDr. Daniela Dušková. „Ocenění si velmi vážím, ale považuji ho za ocenění práce celého našeho kolektivu. Udržovat dostatečný registr dárců krve je náročná, nikdy nekončící činnost. Je třeba dárcovství krve popularizovat, propagovat a rozhodně nezapomínat na dárce, kteří bez nároku na odměnu krev darují mnoho let. I když to malinko zní jako klišé, nebojím se říct, že dárci krve a krevních složek si rozhodně zaslouží takovou společenskou prestiž, která odpovídá jejich nezištné pomoci, a tady máme jako společnost stále co dohánět,“ uvedla primářka.