Je vhodná doba k očkování v době chřipky?

Odpovídají vedoucí oddělení nemocniční hygieny MUDr. Markéta Korcinová a Bc. Dominika Chadrabová

Nejlepší způsob, jak se vyhnout chřipce, je nechat se každý rok očkovat. Chřipkové viry se neustále vyvíjejí a dvakrát ročně WHO vydává doporučení k aktualizaci složení vakcíny. WHO doporučuje každoroční očkování nejen pro vysoce rizikové skupiny, ale též pro zdravotnické pracovníky.
V minulosti se za optimální období pro očkování proti chřipce v Evropě považovalo období září–říjen, případně listopad, kdy zpravidla chřipková aktivita začala narůstat. Údaje ze surveillance chřipky ovšem ukazují, že ve většině zemí na severní polokouli se začátek epidemie chřipky posunuje více do zimního období, a že očkování je vhodné načasovat během října a listopadu, přičemž v ideálním případě by mělo být dokončeno do konce prosince, tj. do doby, než se začne výskyt chřipky obvykle zvyšovat.
Vakcína proti chřipce
samozřejmě nechrání proti onemocnění covidem-19, ale v nadcházejícím ročním období, kdy hrozí souběh obou onemocnění, může přispět k stabilitě zdravotního systému nejen odlehčením náporu nemocných, ale v případě vakcinace zdravotnických pracovníků též může snížit riziko jejich absence z důvodu onemocnění chřipkou.
WHO uvádí, že každý rok po celém světě existuje odhadem 1 miliarda případů chřipky, z nichž 3 až 5 milionů jsou závažné případy, které vedou k 290 000 až 650 000 úmrtím na respirační onemocnění související s chřipkou. Co se týká onemocnění covidem-19, počty případů k datu 20. 10. 2021 celosvětově atakují hranici 241 milionů potvrzených případů a necelých 5 milionů úmrtí.
Očkování proti oběma nemocem je tak nanejvýš důležité pro osoby s vyšším rizikem závažných komplikací, ale i pro zdravotnické pracovníky, kteří o tyto osoby pečují a kteří je svým očkováním nepřímo chrání. Vakcinace proti chřipce snižuje u očkovaného riziko onemocnění a riziko rozvoje komplikací včetně úmrtí.
Širší ochranu vůči cirkulujícím virům chřipky poskytuje čtyřvalentní (tetravalentní) vakcína. Pro období 2021/2022 obsahuje čtyřvalentní vakcína následující typy a subtypy kmenů:

  • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 – varianta
  • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) – varianta
  • B/Washington/02/2019 – varianta (patřící do linie B/Victoria/2/87)
  • B/Phuket/3073/2013 – varianta (patřící do linie B/Yamagata/16/88)

Zaměstnanci VFN se mohou proti chřipce nechat očkovat v Centru primární péče na Fakultní poliklinice VFN, ve všední dny vždy od 7:30 do 11:30. Je možné přijít bez ob​​jednání.
Určitě stojí za zmínku doporučení České vakcinologické společnosti ze dne 27. 8. 2021, které komentuje možnost aplikovat vakcínu proti nemoci covid-19 současně nebo v jakémkoli intervalu od jiných vakcín, tzn. i vakcín proti chřipce. V případě současného podání se vakcíny aplikují do různých aplikačních míst nebo v případě nezbytnosti aplikace do stejné končetiny, avšak místa vpichů musí být vzdálena nejméně 2,5 cm.