Proč byla navýšena cena MULTISPORT karty pro zaměstnance?

Odpovídá Mgr. Ivana Smetáková, náměstkyně pro lidské zdroje

Navýšení ceny za MULTISPORT kartu není naše rozhodnutí, ale společnosti MULTISPORT, která tento benefit zprostředkovává. Jak jistě víte, kartu MULTISPORT si nemůže jednotlivec zajistit sám, ale pouze přes zaměstnavatele. Vzhledem k poměrně nízkému zájmu zaměstnanců o tuto kartu, na kterou VFN nepřispívá (pouze umožňuje získání této karty), nám byla cena ze strany společnosti MULTISPORT navýšena bez možnosti dalšího jednání o ceně. V současné době VFN na tento benefit nepřispívá a ani to není v plánu na příští rok vzhledem k reálným finančním prostředkům ve FKSP.