Kuřákům umíme pomoci, ale rozhodnutí je jenom na nich

Je úplně jedno, jestli si závazek přestat s cigaretami dají kuřáci jako novoroční předsevzetí, nebo přijdou v červenci, říká MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., z Centra pro závislé na tabáku. Zásadní je, aby když se člověk odhodlal, zkusil cesty, které mu nabízíme. A máme jich dost, navíc je dokážeme přizpůsobit každému na míru.

Centrum pro závislé na tabáku, které je součástí III. interní kliniky VFN a 1. LF UK, funguje už od roku 2005 ve Fakultní poliklinice na Karlově náměstí. Vzniklo v rámci mezinárodního projektu podpořeného WHO a už od začátku byl o služby lékařů velký zájem. „Měli jsme prakticky přeplněno, kolem 500 nových pacientů ročně, což je při 4 lékařích na částečný úvazek skutečně úctyhodné číslo – po zhruba hodinovém screeningu následuje asi dvouhodinová vstupní intervence, kontroly jsou zhruba na 30 minut a pacienti nás navštíví v průměru 6x během roku, po který je sledujeme,“ vypočítává doktorka Štěpánková a dodává: „Hodně změnila koronavirová pandemie, což je logické. Lidé nechodili ani na pravidelné kontroly s nemocemi, u nichž hrozilo zanedbání léčby a závažné zdravotní komplikace. Nyní jsme asi na 300 nováčcích ročně.“

Nechceme nikoho strašit
První setkání v centru proběhne po většinu času se sestrami, ty založí kartu a objednají pacienta po základním vyšetření lékaře na vstupní návštěvu. Během dvou hodin s pacientem podrobně probereme psychosociální i fyzické aspekty závislosti na tabáku. „Mluvíme o rituálech a zvycích spojených s jeho kouřením, nastíníme všechny průběhy a možnosti terapií, které máme k dispozici a kterých je opravdu široká škála. Krátce mluvíme i o souvislosti kouření s jeho diagnózou a prognózou, abychom podpořili motivaci k abstinenci. Rozhodně toto setkání neslouží k tomu, abychom strašili,“ zdůrazňuje MUDr. Štěpánková a upozorňuje: „Snažíme se být konkrétní. Když přijde člověk po infarktu, tak ho upozorníme, že se mu o polovinu sníží riziko dalšího infarktu.

Úspěšnost zvyšuje asistovaná pomoc
V průběhu života se kuřáci často opakovaně zkouší své závislosti zbavit, mívají i desítky neúspěšných pokusů a bez odborné pomoci po roce abstinuje od nikotinu pouhých 3−6 procent z nich. U nás v Centru je roční úspěšnost, ověřená CO monitorem, 36 procent. Úspěšnost závisí na pravidelném docházení do centra a na délce farmakoterapie. „Snažíme se při setkáních ve spolupráci s každým naším pacientem ‚ušít léčbu na míru‘. Někdo chce léčit jen přírodními prostředky, jiný pouze psychoterapií. O cestách k cíli, kterým je nula cigaret, diskutujeme,“ říká MUDr. Štěpánková a vysvětluje: „Zásadní je rozhodnutí, že to chce člověk udělat sám pro sebe. Pak je důležité propojit léky a práci s psychikou, stresem, bojovat s obecně zažitými nepravdami. Vyvrácením některých mýtů se zvyšuje úspěšnost. Mám jednoduchý příklad: Přestat kouřit má účinnost středně silného antidepresiva. Lidé si myslí, že když přestanou kouřit, budou nervózní, nebudou spát, obávají se deprese. Co to bude za život? Opak je pravdou. My totiž dokážeme abstinenční příznaky, které samozřejmě několik týdnů u silných kuřáků mohou přetrvávat, medikací výrazně potlačit. Už po půl roce se jasně ukazuje stále se zlepšující psychický stav pacientů.“

Centrum pro závislé na tabáku ve VFN je odborným garantem celorepublikové sítě těchto center
Svými aktivitami se VFN jako první nemocnice v ČR stala už v roce 2010 členem dvou mezinárodních organizací zaměřujících se na komplexní podporu zdraví (HPH – Health Promoting Hospitals) a na omezení kouření pacientů, personálu i kouře v prostředí (GNTH – Global Network od Tobacco-free-Healthcare Services). Zároveň je garantem pro všechny nemocnice v Česku. „Naše programy jsou zaměřené jak na léčbu zaměstnanců, tak pacientů, na vytváření nekuřáckého prostředí, propagaci nekouření ve veřejnosti, máme řadu vzdělávacích aktivit pro lékaře a zdravotní sestry nejen ve VFN, ale po celé republice,“ vypočítává dr. Štěpánková.   

Pomocnou ruku podáváme všem
Pracovníci Centra pro závislé na tabáku se pravidelně účastní edukativních akcí pro veřejnost, pořádají konference, semináře, přednášky. „Naší velkou výzvou je zvýšit informovanost zdravotníků a pacientů o nových možnostech léčby závislosti na tabáku, chceme letos zopakovat průzkum prevalence kouření mezi personálem VFN. Ten minulý z roku 2011 ukázal, že kouřilo 41 % sester a 17 % lékařů, myslíme si, že trend se snižuje,“ vysvětluje dr. Štěpánková. „Chystáme novou edici letáků pro lékaře VFN, aby věděli, kam kuřáky motivované přestat směřovat, předáme jim i informace o doporučených postupech léčby a potřebné kontakty, aby k nám pacienti snadněji a rychleji hledali cestu. Zaměstnancům nemocnice samozřejmě vycházíme maximálně vstříc v termínech i medikacích. Rádi přijmeme do péče všechny pracovníky klinik i pacienty VFN, kteří budou mít zájem zbavit se kouření. Stačí zavolat na telefonní číslo 224966608.“