Bez mediků by to nešlo, shodují se koordinátoři odběrového centra

Od prvního dne, kdy se v srpnu 2020 otevřelo odběrové centrum VFN Na Bojišti, jsou jeho součástí. Medici z 1. lékařské fakulty, ale i z ostatních lékařských fakult UK si fungování centra vzali za své a bez nich by provoz vůbec nebylo možné zajistit. V současné době jich má nemocnice ve stavu asi 70. Řada z nich zažila pionýrské začátky v testovacích stanech, někteří při práci v centru už dostudovali. Jisté je, že fungování odběrového centra už s nimi bude neodmyslitelně spojené a patří jim velký dík.

David Dvořák s částí svého týmu

V nepřehledném období první vlny pandemie pomáhali s rozjezdem odběrového centra. V té době nikdo neměl s tímto způsobem testování zkušenosti, bylo třeba vychytávat řadu situací za chodu. Fronty stály až k Muzeu Antonína Dvořáka, otázek kolem testování bylo tolik, že zdravotníci a další zaměstnanci, kteří se na provozu centra podíleli, nestačili hledat odpovědi. Postupně se všechny zúčastněné složky zaběhly, otevírala se další centra, zaměstnanci si předávali navzájem zkušenosti.

Bc. Kateřina Řezáčová, vrchní sestra ORL: Každý den byl jiný a nový, bavilo mě to

Byla u samotného rozjezdu odběrového centra, spolu s celou řadou dalších zaměstnanců VFN, bez nikoho z nich by se fungování centra nepodařilo rozjet, s mediky byla v kontaktu od prvního dne. „Nastavili jsem si jednoduchá pravidla v komunikaci a od začátku nám to šlo hladce. Všechny informace, které se týkaly OC, jsem jim posílala na emaily a oni dle svých možností reagovali. Měli chuť do práce a po dlouhé době to pro ně bylo oživení, protože školy byly zavřené a nikam se nemohlo. Bavilo mě to s nimi,“ hodnotí spolupráci Kateřina Řezáčová a s úsměvem vypočítává: „Co chtít víc? Denně na čerstvém vzduchu za slunce i za deště. Pak se nemocnici podařilo získat stavební buňky, tak se medici mohli schovat pod střechu. Pomohli svým elánem rozběhnout pracoviště do fungující jednotky. Dokázali jsme společně i zapeklité situace operativně vyřešit. Třeba v pátek odpoledne, kdy už my ostatní odjížděli na prázdninový víkend, přišla bouřka a uletěl stan. Denní směna stan chytila, přivázali a dokončili směnu. Každý den byl nový a jiný, ale postupně se vše vychytalo a proběhlo bez větších komplikací.“

Podobnou zkušenost má i Mgr. Michaela Langmajerová, zástupkyně vrchní sestry pro anestezii KARIM: Bylo zajímavé sledovat, jak se projevují a tipovat, jak jim to půjde v lékařské profesi

„Hlásili se medici, kteří o práci měli zájem a chtěli pomoci, takže byli velmi ochotní. Osobně jsem je využila již při testování zaměstnanců v první vlně COVID ještě před otevřením testovacího centra Na Bojišti, a kromě jednoho případu jsem neměla špatnou zkušenost. Práce při testování je specifická, je potřeba nejen odborně provést stěr, ale i umět komunikovat s klienty, jak dospělými, tak dětmi. Myslím, že pro nás pomoc mediků představovala hodně, protože pouze z řad zaměstnanců bychom provoz centra pokrývali špatně,“ hodnotí Michaela Langmajerová a dodává: „Pro mediky to byla velká zkušenost, většina z nich znala pacienta pouze ze skript nebo jen letmo z odborné praxe. Museli pochopit, že je potřeba s pacienty komunikovat, vysvětlovat před i během stěru, co udělají a dělají. Někteří, ze začátku, měli tendenci přistoupit ke klientovi, pozdravit, provést rychle beze slov stěr, poděkovat a rozloučit se. Ale byli všichni šikovní a naučili se vše velice rychle. Bavilo mě pozorovat, jak se projevují. U některých bylo vidět, že už mají cit vést ostatní, umějí si poradit i s neobvyklými situacemi. Konkrétně jeden medik mi utkvěl v paměti, myslím, že jednou bude v hodně vysoké pozici. Dokonce jsme se spolu o tom bavili a slíbil mi, že kdybych v budoucnu někdy potřebovala jeho pomoc, mám u něj protekci 😊.“

Perfektní spolupráci si pochvaluje i Tomáš Pašek,DiS. z kliniky pracovního lékařství: „Neměli problém se učit novým věcem, pochopit situaci, kterou nikdo z nás předtím nezažil. Jejich práce je specifická hlavně v nošení ochranných pomůcek dlouhé hodiny a v rizikovém prostředí, to je poměrně velká fyzická i psychická zátěž. A oni to zvládají bez problémů.

Koordinátorka Bc. Jana Kmošková: Vyladili jsme se a pracujeme jako hodinky
Pracuje ve VFN od roku 2000, původně jako všeobecná sestra na několika pracovištích, brala nabídku pozice koordinátora jako výzvu, posun a možnost zkusit něco nového. Po prvních zádrhelech se spolu s tehdejším kolegou Mgr. Martinem Hlobilem a mediky sladili. Samozřejmě s dalšími odděleními, bez kterých by hladké fungování odběrového centra nemohlo fungovat: IT oddělením, laboratořemi, lékárnou, technicko-hospodářským úsekem. Samostatnost a koordinace činnosti centra ji baví i díky spolupráci s mediky: „Cením si jejich nasazení, ochoty a milého, vstřícného přístupu ke klientům centra. Chodí do VFN často na praxe, vnímají pozitivně atmosféru nemocnice, vstřícnost zdravotníků i ostatních zaměstnanců. Totéž platí o zaměstnancích VFN, kteří tady s námi pracují,“ konstatuje a doplňuje: „I když zkouškové období není vůbec snadné, vždycky se v rámci svých možností zapojí, to obdivuji. Jsou to prostě moje zlatíčka 😊“

Koordinátor David Dvořák: Bez tabulky, společného chatu a ochoty bych směnu nesestavil

Začínal v létě 2020 jako pomocník při administraci, po půl roce mu kolegyně Jana Kmošková nabídla, zda by neměl zájem o místo koordinátora. „V té době jsem nemohl kvůli pandemii dělat naplno svoji práci, tak jsem rád kývnul, dostal jsem to místo přesně k narozeninám,“ vzpomíná na začátky v odběrovém centru a dodává: „Logisticky náročná práce koordinátora mě baví. Sestavit směny tak, aby každý dostal tolik práce, kolik chce, v čas, který mu nekomplikuje studium. Bohužel v době zkouškového období skoro nemožné splnit… Často se stává, že se odpoledne dozvím, že mi chybí člověk do ranní směny. Práce s mediky mě neskutečně baví, každý je něčím speciální. Jsou naprosto spolehliví, berou to stavovsky a prestižně, je pro ně čest pomáhat naší nemocnici. A já mám tabulku, jak někdo vypadne, napíšu do skupiny na chat a už se ozývají náhradníci. Samozřejmě to ale není jen o našich medicích, chodí i studenti z jiných fakult a je tady i pár zaměstnanců z VFN, kteří i ve vlastním volnu najdou sílu a za to jim patří obrovský dík!“

ÚLBLB: záruka kvality, spolehlivosti a rychlosti
„Máme velké eso v rukávu – naše laboratoře. Díky spolupráci s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky garantujeme našim klientům rychlé, spolehlivé a přesné výsledky. Myslím, že můžeme říct, že jsme špička v Praze, co se týká rychlosti vyhodnocení nemáme konkurenci, to nám potvrzují zkušenosti našich klientů, kteří se opakovaně vracejí,“ má radost Bc. Jana Kmošková.