Může nemocnice darovat zdravotnický materiál Ukrajině?

Odpovídá: prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel VFN

VFN jako státní příspěvková organizace nemůže přímo darovat peníze, léky ani materiál, protože nám to zakazuje Zákon o majetku ČR. Nicméně komunikujeme s Ministerstvem zdravotnictví ČR i dalšími složkami státu, abychom byli schopni poptávku po zdravotnickém materiálu tlumočit příslušným organizacím a případně pomoci jinými legálními způsoby. Jako nemocnice jsme se například připojili k aktivitám Českého červeného kříže a podpořili výrobu a dopravu traumasetů na Ukrajinu.