Z dopisů našich pacientů

Vážená fakultní nemocnice,

již několik let k Vám docházím na různá vyšetření a tímto posílám krátkou zprávu, která je poděkováním Vašim lékařům a sestrám za profesionální práci, lidský přístup k pacientům a celkově za vysokou odbornost, kterou prokazují během vyšetření.

Obzvláště bych rád poděkoval:
·         celému personálu oddělení ORL a speciálně panu doc. Hroboňovi,
·         chirurgické klinice a speciálně paní MUDr. Ivaně Schwarzbacherové z mamologie,
·         panu MUDr. Ondrejovi Kaplánovi z urologie (Ke Karlovu 6).

Na závěr chci dodat, že se hluboce skláním před jejich posláním a přeji celé VFN na Karlově náměstí hodně takových spokojených pacientů.
S pozdravem

Miroslav Boháček, Praha