Jak probíhá přechod naší nemocnice na elektronické parkovací karty pro zaměstnance?

Odpovídá vedoucí provozního odboru VFN Mgr. Anna Mottlová Malinová:

V minulém roce jsme vypsali veřejnou zakázku na vjezdový systém, který by byl schopný například rozpoznat SPZ zaměstnance a vpustit ho do daného areálu. Nejedná se přímo o elektronické parkovací karty. Situace je taková, že původní veřejnou zakázku jsme zrušili, protože se přihlásil  pouze jeden zájemce. Vzhledem k doplňujícím dotazům především technického rázu, které jsme v průběhu zakázky zaznamenali, nyní připravujeme zadání nové. Nerada bych v této chvíli slibovala nějaký termín, ale práce na zadání vjezdového systému probíhají.